25 ביולי 2017

כעס וסבלנות הקדמה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כעס וסבלנות הקדמה כעס וסבלנות הקדמה שלמה המלך כותב בספר קהלת "כעס בחיק כסילים ינוח", הכעס נובע מחסרון הדעת, אם אדם יתבונן מעט טרם כעסו […]
25 ביולי 2017

ארך אפיים

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ארך אפיים ארך אפיים רגע לפני שכועסים מסתפקים לכעוס או לא, ובמשלי נאמר "טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", כלומר גבורה גדולה זו […]
25 ביולי 2017

בחומרת הכעס טורף נפשו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > בחומרת הכעס טורף נפשו בחומרת הכעס טורף נפשו בלדד השוחי ידידו של איוב, פנה אליו ואמר לו "טורף נפשו באפו הלמענך וכו'", פירושו שאמר לו […]
25 ביולי 2017

הכועס עובר על עשה ולא תעשה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > הכועס עובר על עשה ולא תעשה הכועס עובר על עשה ולא תעשה הכועס, מלבד ההשחתה הגשמית שאותה מבין כל בן אנוש, אפילו מבני אומות העולם, […]
25 ביולי 2017

חומרת מידת הכעס

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > חומרת מידת הכעס חומרת מידת הכעס דיבורים חריפים מצויים בתורה ובדברי חז"ל בגנות הכעס, "כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו", "כל הכועס כאילו עובד […]
25 ביולי 2017

מעלת הכובש כעסו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > מעלת הכובש כעסו מעלת הכובש כעסו אדם העומד לפני נסיון, שמחרפין ומגדפין אותו, ומושל ברוחו ולא עונה, שכרו הרבה מאוד עד שאמר עליו הכתוב "תולה […]
25 ביולי 2017

קניין הסבלנות

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > קניין הסבלנות קניין הסבלנות היפוכו של הכעס המורכב מאכזריות, זה מידת הסבלנות ששורשה רחמנות, וכל השומר נפשו ורוצה לרחוק מכעס, ראוי לקנות את הסבלנות, שאם […]
25 ביולי 2017

ישמע בזיונו מבני ביתו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ישמע בזיונו מבני ביתו ישמע בזיונו מבני ביתו עיקר הניסיון הוא בתוך הבית פנימה, שם חש כל אחד השליט הבלעדי, וכל הפרה קטנה של דבריו […]
25 ביולי 2017

סבלנות-עצות

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > סבלנות-עצות סבלנות-עצות העצה העיקרית להינצל מן הכעס היא הסבלנות, שכשמגיע לפתחו של אדם ניסיון אם לכעוס או לא, אם יהיה סבלן וימתין מעט יבין שהכעס […]
נגישות