כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים דרך נוספת להינצל מן הכעס – עצות מצדיקים, אשר במשך הדורות העניקו לעם ישראל עצות ודרכים סגוליים לא לבוא לכלל כעס.  

להינצל מן הכעס ע"י נתינה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > להינצל מן הכעס ע"י נתינה להינצל מן הכעס ע"י נתינה אדם בא לכלל כעס כיון שלא שמעו לו או שלקחו לו, הפסידו אותו וכדו', וישנה עצה טובה לא לבוא לידי זה, והיא נתינה, כלומר תוותר לשני, תן לו לנצח אותך, וע"י כך לא תבוא לעולם לידי כעס ורוגז. […]

סבלנות-עצות

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > סבלנות-עצות סבלנות-עצות העצה העיקרית להינצל מן הכעס היא הסבלנות, שכשמגיע לפתחו של אדם ניסיון אם לכעוס או לא, אם יהיה סבלן וימתין מעט יבין שהכעס לא יפתור את בעייתו.  

ישמע בזיונו מבני ביתו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ישמע בזיונו מבני ביתו ישמע בזיונו מבני ביתו עיקר הניסיון הוא בתוך הבית פנימה, שם חש כל אחד השליט הבלעדי, וכל הפרה קטנה של דבריו יכולה ח"ו להביא אותו לידי רוגז, ודווקא המתגבר בביתו זוכה לתקן מידה זו.  

קניין הסבלנות

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > קניין הסבלנות קניין הסבלנות היפוכו של הכעס המורכב מאכזריות, זה מידת הסבלנות ששורשה רחמנות, וכל השומר נפשו ורוצה לרחוק מכעס, ראוי לקנות את הסבלנות, שאם לא ממהר במעשיו אלא סבלן ודאי לא יגיע לידי כעס.  

מעלת הכובש כעסו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > מעלת הכובש כעסו מעלת הכובש כעסו אדם העומד לפני נסיון, שמחרפין ומגדפין אותו, ומושל ברוחו ולא עונה, שכרו הרבה מאוד עד שאמר עליו הכתוב "תולה ארץ על בלימה", פירושו שקיומו של עולם עומד על אותה בלימת פה בשעת המריבה.  

חומרת מידת הכעס

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > חומרת מידת הכעס חומרת מידת הכעס דיבורים חריפים מצויים בתורה ובדברי חז"ל בגנות הכעס, "כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו", "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה", ועוד רבות, וכל אלו מעידים על חסרון וגנות מידה זו.  

הכועס עובר על עשה ולא תעשה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > הכועס עובר על עשה ולא תעשה הכועס עובר על עשה ולא תעשה הכועס, מלבד ההשחתה הגשמית שאותה מבין כל בן אנוש, אפילו מבני אומות העולם, עובר גם על שני איסורים מן התורה-איסור לא תעשה, וביטול מצוות עשה.  

בחומרת הכעס טורף נפשו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > בחומרת הכעס טורף נפשו בחומרת הכעס טורף נפשו בלדד השוחי ידידו של איוב, פנה אליו ואמר לו "טורף נפשו באפו הלמענך וכו'", פירושו שאמר לו מה הועיל כעסך, ויותר מכך כעסך טרף לשווא את נפשך, וכל תועלת לא תצמח מכך.  

נגישות