18 באוקטובר 2017

התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכול

התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכול גדולה מן הכול, אמר רבינו, והוסיף ונתן טעם, שזוהי העצה שבה תלוי הכול, שהיא הנותנת כוח להכל, וכל החסר והמעיק עליו יוכל אז לשטוח לפניו […]
18 באוקטובר 2017

ישוב הדעת

ישוב הדעת 'יישוב הדעת', מה אומר לנו המושג הזה, רוגע, שלווה, מים מפכים, חורשת עצים בלתי נגמרת, רבי נחמן מבאר 'יישוב הדעת' מה הוא?! שאדם מיישב את דעתו מכל הבלבול והריצה של […]
18 באוקטובר 2017

כיצד מבטל עצמו

התבודדות – כיצד מבטל עצמו ביטול היישות, העצמיות, הינה תכליתו של כל אדם, שתפקידו לצאת מתוך הבחירה שניתנה לו מן השמים, ולבטל עצמו לפני בוראו, שנטע בו את הבחירה שדווקא מתוכה יקום […]
18 באוקטובר 2017

הכללות בשורשו

התבודדות – הכללות בשורשו כשאדם שופך שיחו לפני קונו, ומתחטא כבן לפני אביו, נכלל בבורא העולם, שזהו שורש ומקור נשמתו של כל יהודי, שנשמת היהודי חצובה מתחת לכיסא הכבוד, וזוהי מעלה נוספת […]
18 באוקטובר 2017

אופן התפילה במקורה

התבודדות – אופן התפילה במקורה התפילה במקורה חיובה מן התורה, והחיוב הוא להתפלל מן הלב במילותיו שלו, והנוסח המקובל בימינו זה תיקון של חכמים, והתבודדות זוהי התפילה המקורית, וכאופן חיובה מן התורה. […]
18 באוקטובר 2017

כיצד מתגברים על מניעות לתפילה

כיצד מתגברים על מניעות לתפילה הרוצה לצאת להתבודד, מגלה הרים בלתי עבירים, בקעות עמוקות עד לאין סוף, כל יום צצים מפריעים חדשים, אשר עומדים בדרכו, דרך המלך, בדרך למלך, ולא מניחים לו […]
18 באוקטובר 2017

תפילה לעני

התבודדות – תפילה לעני בלב קרוע ומרותח, מתוך עניות ללא גבול, פונה המתבודד לאביו שבשמים, ושוטח את דיבוריו, מצוקותיו, צרותיו, זוהי "תפילה לעני" גדולה מאוד! כי אין בה לא כוח ולא עוצמה, […]
18 באוקטובר 2017

לשמוע דבר השם

התבודדות – לשמוע דבר השם ישנו פן נוסף שקיים בקשר של האדם המתבודד בינו לבין קונו, וזהו "לשמוע דבר ה'", שכשמתפלל על איזה נושא הקרוב אל ליבו, ועניין שעוסק בו, אז יש […]
17 בספטמבר 2020

התגלה החיסון לקורונה

בס"ד     התגלה החיסון לקורונה   סגר, עוצר, הידוק, חולים קשים, נשאים, מבודדים, ישוב אדום, מונשמים,   נמאס לך כבר לשמוע את כל המושגים האלה?   בוא נעשה חשבון:   את […]
נגישות