3 בספטמבר 2017

כבוד הבריות וחומרתו

כבוד הבריות וחומרתו – שיעור א' זה לשונו של אליהו הנביא עליו השלום, "כך אמר הקב"ה לישראל, בני אהובי, כלום חסרתי לכם דבר, ומה אני מבקש ממכם? אלא אני מבקש מכם שתהיו […]
3 בספטמבר 2017

בהיכלו כולו אומר כבוד

בהיכלו כולו אומר כבוד – שיעור ב' אומר התנא בפרקי אבות "איזהו מכובד המכבד את הבריות", ופירושו שאם אדם הינו מכבד את הבריות וודאי שאף הוא ראוי לכבוד, ונאמר דווקא 'בריות'! שהם […]
3 בספטמבר 2017

מעשה אבות

מעשה אבות – שיעור ג' בכל הדורות היה עם ישראל דוגמא לעם שמכבד את שורשיו, וצועד בעקבות אבותיו ואבות אבותיו, ומעשה אבותינו בעניין כבוד הבריות והזולת הינו מהמפורסמות, וודאי שמעשים כאלו הינם […]
3 בספטמבר 2017

כבוד הבריות-הלכה למעשה

כבוד הבריות-הלכה למעשה – שיעור ד' אופן כבוד כל אדם ואדם שונה מאחד לזולתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה "רצונו של אדם זהו כבודו", וכהמעשה הידוע על המאכיל את אביו אווזים וירש […]
3 בספטמבר 2017

כבוד הבריות מכבדים ומייקרים זה את זה

כבוד הבריות מכבדים ומייקרים זה את זה – שיעור ה' הגמרא מספרת שר' יוחנן קרא לבגדיו "מכובדי" כיון שהוא נצרך להם כיבדם, וכך גם כל יהודי ויהודי שמאמין שכל ברייה שברא ה' […]
18 בנובמבר 2017

קדושת המאכלים – לעשות רצונך אלוקי חפצתי

קדושת המאכלים – לעשות רצונך אלוקי חפצתי אומר הרמח"ל הקדוש בספרו מסילת ישרים, שאחר הגזל והעריות המושכות והמפריעות לליבו של אדם, יש את איסור המאכלות דהיינו מאכלות אסורות, שהם מושכים את ליבו […]
18 בנובמבר 2017

הבדלות ממאכלות אסורות טהרת הנפש

קדושת המאכלים – הבדלות ממאכלות אסורות טהרת הנפש אחר שאדם בודל את עצמו מכל המאכלות האסורות, ממש מנקה את נפשו מטומאה, שהאוכל האסור מלבד האיסור שבעצם אכילתו, גם מטמטם את הלב כמו שדרשו […]
נגישות