הבדלות ממאכלות אסורות טהרת הנפש

קדושת המאכלים – הבדלות ממאכלות אסורות טהרת הנפש אחר שאדם בודל את עצמו מכל המאכלות האסורות, ממש מנקה את נפשו מטומאה, שהאוכל האסור מלבד האיסור שבעצם אכילתו, גם מטמטם את הלב כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ונטמאתם בם אל תקרי נטמאתם אלא נטמטם בם", שהאוכל הלא כשר מטמטם ואוטם את המוח והלב ואפילו בשוגג. [highlight background="#1695a3" […]

קדושת המאכלים – לעשות רצונך אלוקי חפצתי

קדושת המאכלים – לעשות רצונך אלוקי חפצתי אומר הרמח"ל הקדוש בספרו מסילת ישרים, שאחר הגזל והעריות המושכות והמפריעות לליבו של אדם, יש את איסור המאכלות דהיינו מאכלות אסורות, שהם מושכים את ליבו של האדם ועליו ליזהר ולהישמר מפניהם. [highlight background="#1695a3" color=""]לצפייה בכל שיעורי הסדרה – לחץ כאן[/highlight]  

כבוד הבריות מכבדים ומייקרים זה את זה

כבוד הבריות מכבדים ומייקרים זה את זה – שיעור ה' הגמרא מספרת שר' יוחנן קרא לבגדיו "מכובדי" כיון שהוא נצרך להם כיבדם, וכך גם כל יהודי ויהודי שמאמין שכל ברייה שברא ה' לא ברא אלא לכבודו, והוא נצרך לכל פרט ופרט בעולם, ודאי שיכבד כל בריה ובריה.   [highlight background="#1695a3" color=""]לצפייה בכל שיעורי הסדרה – […]

כבוד הבריות-הלכה למעשה

כבוד הבריות-הלכה למעשה – שיעור ד' אופן כבוד כל אדם ואדם שונה מאחד לזולתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה "רצונו של אדם זהו כבודו", וכהמעשה הידוע על המאכיל את אביו אווזים וירש גיהינום, כיון שייחסו אליו היה גרוע ביותר אף שעל פניו נראה שהאכילו בכבוד. [highlight background="#1695a3" color=""]לצפייה בכל שיעורי הסדרה – לחץ כאן[/highlight]  

מעשה אבות

מעשה אבות – שיעור ג' בכל הדורות היה עם ישראל דוגמא לעם שמכבד את שורשיו, וצועד בעקבות אבותיו ואבות אבותיו, ומעשה אבותינו בעניין כבוד הבריות והזולת הינו מהמפורסמות, וודאי שמעשים כאלו הינם סימני דרך לכולנו, מה השביל שבו יש לצעוד. [highlight background="#1695a3" color=""]לצפייה בכל שיעורי הסדרה – לחץ כאן[/highlight]  

בהיכלו כולו אומר כבוד

בהיכלו כולו אומר כבוד – שיעור ב' אומר התנא בפרקי אבות "איזהו מכובד המכבד את הבריות", ופירושו שאם אדם הינו מכבד את הבריות וודאי שאף הוא ראוי לכבוד, ונאמר דווקא 'בריות'! שהם הברואים של השם יתברך, לומר לך שהמכבד את הבריות מכבד גם את בוראם, וכשנותן כבוד לה' ודאי שהינו ראוי לכבוד. [highlight background="#1695a3" color=""]לצפייה […]

כבוד הבריות וחומרתו

כבוד הבריות וחומרתו – שיעור א' זה לשונו של אליהו הנביא עליו השלום, "כך אמר הקב"ה לישראל, בני אהובי, כלום חסרתי לכם דבר, ומה אני מבקש ממכם? אלא אני מבקש מכם שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה", הקב"ה לא מצא דבר אחד לבקש ע"י שליחו אליהו הנביא, אלא שיהיו מכבדים זה […]

נגישות