תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה

תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה – שיעור שביעי אדם שיש בו מידות רעות, שורש בעייתו היא שמבכר את עולם הזה על העולם הבא, ואם מדקדק בקיום ההלכה מוכיח שעולמו אינו הפקר, ובנוסף גם מגלה אכפתיות לעולם הבא, למרות כל הקושי בעולם הזה, וזה הוא שמונע ממנו חיי הוללות, וחי עם חשבון. ?rel=0

תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים

תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים – שיעור שישי הלומד תורה על מנת שיתוקנו מידותיו יזכה שבסוף אכן מידותיו יתוקנו, וכן מי שיש בו אמונה בחכמים, יקל עליו לתקן את מידותיו, והאמונה בחכמים יש בזה דרגות רבות שיתבהרו בשיעור. ?rel=0

לימוד תורה הדרך לתיקון המידות

לימוד תורה הדרך לתיקון המידות – שיעור חמישי עצה שניה ולא משנית לקניית המידות המתוקנות, זה לימוד התורה, שאם יש בו תורה אין בו נחשים ועקרבים, ואם הוא ריק מתורה יש בו מידות רעות, כמו שאומרים חז"ל "לא עם הארץ חסיד". ?rel=0

תיקון המידות על ידי אמונה

תיקון המידות על ידי אמונה – שיעור רביעי אחד מדרכי קניית המידות זו האמונה, שמי שיש בו אמונה שייך בו תיקון המידות, ואם לאו אז אינו שייך, וזו האמונה בהשגחה פרטית, שכל מאורעותיו הינם מכוון מלמעלה באופן פרטני. ?rel=0

שורש המידות

שורש המידות – שיעור שלישי שורש תיקון המידות כולם ללא יוצא מן הכלל, הוא האמת שמנחה את צעדיו לבקש את תיקון המידות,  והרצון הפנימי לתקן את נפשו ומעשיו, וההכרח האישי לחתירת השלמות. ?rel=0

תיקון המידות עומק החיים ב'

תיקון המידות עומק החיים – שיעור שני המשך ביאור חיוב המידות המתוקנות, שהם שורש התורה ויסוד לכל החיים, ובלעדיהם המצוות יכולות להיות חסרות מאוד, למשל כמו שנכתב על בעל גאווה, "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת", ואף שקיים מצוות הלוא הם חסרים הרבה. ?rel=0

תיקון המידות עומק החיים א'

תיקון המידות עומק החיים – שיעור ראשון עם ישראל קיבל בהר סיני תרי"ג מצוות, ולכאורה אם כן מה מקום תיקון המידות שאינם מצוות, אלא שהמידות הינם הכלי מידה לתורה ומצוותיה, שדרך ארץ קדמה לתורה. ?rel=0

נגישות