1 ביוני 2017

עקרונות חינוך ילדים

עקרונות חינוך ילדים – שיעור ראשון בסדרה לנכנס לעולם חינוך ילדים, יש ללמוד מספר כללים בסיסים, מה הוא החינוך, ומה המבט הנכון והאמיתי על המושג חינוך בפני עצמו, ומה אלו היסודות שעליהם […]
1 ביוני 2017

אהבת ילדים

אהבת ילדים – שיעור שני בסדרה השלמת עמודי התווך המרכזיים וההכרחיים, שהינם השער הראשון והראשי אל עולם החינוך,אהבת ילדים. וביאור נרחב על הבסיס שבו תלוי כל עולם החינוך שזה האהבה שבין הילד להוריו, […]
2 ביוני 2017

פינוק אינו אהבה איך מתמודדים עם ילד מפונק

פינוק אינו אהבה איך מתמודדים עם ילד מפונק – שיעור רביעי בסדרה ענין יסודי, שמהווה לעיתים אבן נגף חמורה מאוד בחינוך הילדים, זהו נושא ה"פינוק", שיש רבים הטועים לחשוב שהפינוק הינו אהבה, אך האמת, […]
2 ביוני 2017

אהבה לילדים והתעניינות

אהבה לילדים והתעניינות – שיעור שלישי בסדרה האהבה שלנו לילדנו, וההתענינות שלנו בחייהם בצורה מלאה, זה מהכלים החשובים ביותר, להתקרב לעולמם של ילדינו, וליצור קשר בנוי ויציב ביננו לבינם, השיעור שלפניכם יורד […]
2 ביוני 2017

התמודדות עם בעיות משמעת

התמודדות עם בעיות משמעת בבית – שיעור חמישי בסדרה חשוב ביותר למען הקניית החינוך, זה נושא ה"משמעת", שאינה כניעה שזה ענין שנשמע דומה, אלא זה הכלי שנותן לנו אפשרות להעברת מסרים בבית, ואך […]
2 ביוני 2017

חיזוקים ומחמאות עיצוב התנהגות

חיזוקים ומחמאות עיצוב התנהגות – שיעור שישי בסדרה אחד האמצעיים המרכזיים, ואולי אפילו המרכזי שבניהם, שנוטלים חלק בבניית נפשו של הילד, זה ה"מחמאה" שפירושו טוב יותר מ"חמאה"- הטוב שבחלב, וה"חיזוק" לחזק את הקיים מכבר […]
2 ביוני 2017

עיצוב התנהגות דרך עידוד

עיצוב התנהגות עידוד – שיעור שביעי בסדרה מהכלים המרכזיים להקניית החינוך ועיצוב התנהגות, הוא ה"עידוד", עידודם של ילדינו לעשיית הטוב והישר, ודירבונם לעוד ועוד, שדבר זה טוב ומועיל, אף בפינות החלשות של הילד, […]
2 ביוני 2017

מוסר וביקורת

מוסר וביקורת – שיעור שמיני בסדרה כלים נוספים שמועילים מאוד להטיית רצונו של הילד, הם ה"מוסר והביקורת", מוסר הוא עצם ההודעה והלימוד למתחנך, מה מותר ומה אסור, איך מתנהגים ואיך ראוי לא לנהוג, […]
2 ביוני 2017

חינוך ילדים כבוד הילד

חינוך ילדים כבוד הילד – שיעור תשיעי בסדרה יסוד שיש רבים שלא מודעים אליו בחינוך ילדים, זה "כבוד הילד", כלומר ההכרה בו וברגשותיו, יסוד שאלמלא פוקחים עיניים, כמעט ולא שמים לב אליו, מחמת […]
נגישות