התמודדות עם בעיות משמעת

התמודדות עם בעיות משמעת בבית – שיעור חמישי בסדרה חשוב ביותר למען הקניית החינוך, זה נושא ה"משמעת", שאינה כניעה שזה ענין שנשמע דומה, אלא זה הכלי שנותן לנו אפשרות להעברת מסרים בבית, ואך ורק בבית שרכש לעצמו את המשמעת, יש אפשרות של אהבה. התמודדות עם בעיות משמעת

פינוק אינו אהבה איך מתמודדים עם ילד מפונק

פינוק אינו אהבה איך מתמודדים עם ילד מפונק – שיעור רביעי בסדרה ענין יסודי, שמהווה לעיתים אבן נגף חמורה מאוד בחינוך הילדים, זהו נושא ה"פינוק", שיש רבים הטועים לחשוב שהפינוק הינו אהבה, אך האמת, שאם אהבה הינה רחמנות, הרי שהפינוק הינו אכזריות…

אהבת ילדים

אהבת ילדים – שיעור שני בסדרה השלמת עמודי התווך המרכזיים וההכרחיים, שהינם השער הראשון והראשי אל עולם החינוך,אהבת ילדים. וביאור נרחב על הבסיס שבו תלוי כל עולם החינוך שזה האהבה שבין הילד להוריו, שפרטים אלו נצרכים ומוכרחים, ובעזרת ה' ,עימם נזכה "שגם כי יזקין לא יסור ממנה".

עקרונות חינוך ילדים

עקרונות חינוך ילדים – שיעור ראשון בסדרה לנכנס לעולם חינוך ילדים, יש ללמוד מספר כללים בסיסים, מה הוא החינוך, ומה המבט הנכון והאמיתי על המושג חינוך בפני עצמו, ומה אלו היסודות שעליהם מושתת עולם החינוך בכלל, וחינוך הילדים בפרט.

נגישות