13 ביוני 2017

משמעת

משמעת – שיעור א' השיעור נסוב סביב עניין המשמעת באופן פרטני, על הנקודה של שילוב המשמעת עם כל שאר הכלים הנצרכים לחינוך, והאופן שבה מסתדרת המשמעת עם שאר הדברים הנצרכים לבית. ?rel=0
13 ביוני 2017

אהבה חיזוקים ומחמאות

אהבה חיזוקים ומחמאות – שיעור ב' דיון בעניין שעומד בליבו של הבית, אהבה שבין ההורים לילדיהם, החיזוקים, והמחמאות, אופן השימוש הנכון בהם, ומתי זמנו של כל אחד מהם, מתי יש לחזק ומתי […]
13 ביוני 2017

יחסי קטן וגדול

יחסי קטן וגדול – שיעור ג' היחסים בבית כלפי הילדים הגדולים, ובמה מתבטא המעלה של הגדול על פני הקטנים, והדרך שיש ללמד את הגדול מה מקומו בבית, ומה מעמדו מול אחיו, ומה […]
13 ביוני 2017

לשון הרע בבית ושמירת המחנה

לשון הרע בבית ושמירת המחנה – שיעור ד' דרך ההתמודדות עם לשון הרע בבית, בין ילד שמספר דבר רע שעשה אחיו, או ילד שמספר לשון הרע ששמע וכדו', ונושא שמירה על טוהר […]
13 ביוני 2017

משמעת ועצות לבית הצעיר

משמעת ועצות לבית הצעיר – שיעור ה' פרט נוסף בנושא המשמעת, שלגבי האם המשמעת לא צריכה להיות מוחלטת, וזה אף המציאות שכלפי האם יש פחות משמעת, ועל כן יש להבין איך המשמעת […]
16 ביולי 2017

יראת האב

יראת האב – שיעור ו' לשמוע בקול האב עניינו משמעת, ואינו שייך כלל למוראו של אב. מצוות עשה של יראת האב, שהילד מצווה על כך, אין היא נקנית על ידי עונשים, אלא […]
16 ביולי 2017

יראת שמים חלק א'

יראת שמים חלק א' – שיעור ז' החדרת היראת שמים לילדים, זה מהמשימות החשובות ביותר בחינוך הילדים, כמו שכתוב "סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, כי זה כל האדם", וזה נוגע […]
16 ביולי 2017

יראת שמים חלק ב'

יראת שמים חלק ב' – שיעור ח' יראת שמים אינה קלישאה נבובה, ואינה נקנית על ידי סיסמאות ריקות מתוכן, ומצריכה עבודה אמתית מצד ההורים, על מנת להחדיר בצאצאיהם מידה זו, ובראשונה צריכים […]
16 ביולי 2017

יצירת חיי חברה בבית

יצירת חיי חברה בבית – שיעור ט' בשביל לטפל בבעיות חברה בבית בין הילדים, צריכים בראשונה להתנתק מהמושגים המקולקלים של הרחוב, כגון, "שכל חיי הילד הם החברה", וכדו', טעויות שמגיעות ממקומות לא […]
למסירת פדיון נפש
נגישות