13 ביוני 2017

משמעת

משמעת – שיעור א' השיעור נסוב סביב עניין המשמעת באופן פרטני, על הנקודה של שילוב המשמעת עם כל שאר הכלים הנצרכים לחינוך, והאופן שבה מסתדרת המשמעת עם שאר הדברים הנצרכים לבית. ?rel=0
13 ביוני 2017

אהבה חיזוקים ומחמאות

אהבה חיזוקים ומחמאות – שיעור ב' דיון בעניין שעומד בליבו של הבית, אהבה שבין ההורים לילדיהם, החיזוקים, והמחמאות, אופן השימוש הנכון בהם, ומתי זמנו של כל אחד מהם, מתי יש לחזק ומתי […]
13 ביוני 2017

יחסי קטן וגדול

יחסי קטן וגדול – שיעור ג' היחסים בבית כלפי הילדים הגדולים, ובמה מתבטא המעלה של הגדול על פני הקטנים, והדרך שיש ללמד את הגדול מה מקומו בבית, ומה מעמדו מול אחיו, ומה […]
13 ביוני 2017

לשון הרע בבית ושמירת המחנה

לשון הרע בבית ושמירת המחנה – שיעור ד' דרך ההתמודדות עם לשון הרע בבית, בין ילד שמספר דבר רע שעשה אחיו, או ילד שמספר לשון הרע ששמע וכדו', ונושא שמירה על טוהר […]
13 ביוני 2017

משמעת ועצות לבית הצעיר

משמעת ועצות לבית הצעיר – שיעור ה' פרט נוסף בנושא המשמעת, שלגבי האם המשמעת לא צריכה להיות מוחלטת, וזה אף המציאות שכלפי האם יש פחות משמעת, ועל כן יש להבין איך המשמעת […]
16 ביולי 2017

יראת האב

יראת האב – שיעור ו' לשמוע בקול האב עניינו משמעת, ואינו שייך כלל למוראו של אב. מצוות עשה של יראת האב, שהילד מצווה על כך, אין היא נקנית על ידי עונשים, אלא […]
16 ביולי 2017

יראת שמים חלק א'

יראת שמים חלק א' – שיעור ז' החדרת היראת שמים לילדים, זה מהמשימות החשובות ביותר בחינוך הילדים, כמו שכתוב "סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, כי זה כל האדם", וזה נוגע […]
16 ביולי 2017

יראת שמים חלק ב'

יראת שמים חלק ב' – שיעור ח' יראת שמים אינה קלישאה נבובה, ואינה נקנית על ידי סיסמאות ריקות מתוכן, ומצריכה עבודה אמתית מצד ההורים, על מנת להחדיר בצאצאיהם מידה זו, ובראשונה צריכים […]
16 ביולי 2017

יצירת חיי חברה בבית

יצירת חיי חברה בבית – שיעור ט' בשביל לטפל בבעיות חברה בבית בין הילדים, צריכים בראשונה להתנתק מהמושגים המקולקלים של הרחוב, כגון, "שכל חיי הילד הם החברה", וכדו', טעויות שמגיעות ממקומות לא […]
נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי