11 ביוני 2017

מה רצון ה' בחיי הנישואין

מה רצון ה' בחיי הנישואין – שיעור א' יסוד מחייב לשלום בית, הוא להבין מה רצון ה' מהנישואין, למה בכלל הנישואין נצרכים, כי לולא הבנה זו אין כל התחלה לשלום, כי אם […]
11 ביוני 2017

אשתי ביתי

אשתי ביתי – שיעור ב' הגמרא מכנה את האשה "אשתי ביתי", שאשה חייה סובבים סביב ביתה, ואילו בעיני הבעל העיסוק סביב הבית נדמה כקטנות, ולכן יש על הבעל לדעת שזה החיים של […]
11 ביוני 2017

נשיאה בעול והתעניינות

נשיאה בעול והתעניינות – שיעור ג' לבד מכך שציר חייה של האישה סובבים סביב ביתה, היא חשה אף עול ודאגה, לתחזוקו של הבית, ותפקידנו זה להטות שכם, ולשאת יחד עימה בעולו של […]
11 ביוני 2017

ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך

ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך – שיעור ד' לאישה יש תלות גמורה בבעלה, והינה מחשיבה כל מילה של בעלה, וזה מאזן את זה שאין לה מממשלה ושליטה, והבעל לו יש כוח שלטון, […]
11 ביוני 2017

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'- שיעור ה' בעבודת ה' יהודי צריך לשלב את האהבה עם היראה, וזה גם שני מצוות נפרדות אהבת ה' ויראת ה', וכן להבדיל בשלום בית יש […]
11 ביוני 2017

ביקורת

ביקורת – שיעור ז' מהרס השלום בית הגדול ביותר הינו הביקורת, אך בעל חייב להעביר לעיתים מסר של ביקורת, כי הוא המנהיג ומוכרח להעביר את דעותיו, אבל יש ליזכור את מטרת הביקורת, […]
11 ביוני 2017

כיצד לנהל ויכוח

כיצד לנהל ויכוח – שיעור ח' בבית מוכרח שיהיה ויכוחים, מכיוון ששניהם הפכים גמורים, אבל יש לזכור שאין זה מלחמה, מכיוון שוויכוח מועיל לשני המתווכחים, בגלל שמוסיף לשני הצדדים תובנות יותר אמיתיות, […]
4 בנובמבר 2020

המתכון לזוגיות טובה

המתכון לזוגיות טובה – שלום בית   יסוד ברור ופשוט הוא, שבשעה שיש מחלוקת בבית, אזי אין השכינה שורה בבית! כך אומר הזוהר הקדוש: "כל מן דפליג אשלום, פליג על שמא קדישא, דשמא קדישא […]
נגישות