שלום בית

11 ביוני 2017

מה רצון ה’ בחיי הנישואין

מה רצון ה’ בחיי הנישואין – שיעור א’ יסוד מחייב לשלום בית, הוא להבין מה רצון ה’ מהנישואין, למה בכלל הנישואין נצרכים, כי לולא הבנה זו אין כל התחלה לשלום, כי אם […]
11 ביוני 2017

אשתי ביתי

אשתי ביתי – שיעור ב’ הגמרא מכנה את האשה “אשתי ביתי”, שאשה חייה סובבים סביב ביתה, ואילו בעיני הבעל העיסוק סביב הבית נדמה כקטנות, ולכן יש על הבעל לדעת שזה החיים של […]
11 ביוני 2017

נשיאה בעול והתעניינות

נשיאה בעול והתעניינות – שיעור ג’ לבד מכך שציר חייה של האישה סובבים סביב ביתה, היא חשה אף עול ודאגה, לתחזוקו של הבית, ותפקידנו זה להטות שכם, ולשאת יחד עימה בעולו של […]
11 ביוני 2017

ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך

ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך – שיעור ד’ לאישה יש תלות גמורה בבעלה, והינה מחשיבה כל מילה של בעלה, וזה מאזן את זה שאין לה מממשלה ושליטה, והבעל לו יש כוח שלטון, […]
11 ביוני 2017

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א’

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א’- שיעור ה’ בעבודת ה’ יהודי צריך לשלב את האהבה עם היראה, וזה גם שני מצוות נפרדות אהבת ה’ ויראת ה’, וכן להבדיל בשלום בית יש […]
11 ביוני 2017

ביקורת

ביקורת – שיעור ז’ מהרס השלום בית הגדול ביותר הינו הביקורת, אך בעל חייב להעביר לעיתים מסר של ביקורת, כי הוא המנהיג ומוכרח להעביר את דעותיו, אבל יש ליזכור את מטרת הביקורת, […]
11 ביוני 2017

כיצד לנהל ויכוח

כיצד לנהל ויכוח – שיעור ח’ בבית מוכרח שיהיה ויכוחים, מכיוון ששניהם הפכים גמורים, אבל יש לזכור שאין זה מלחמה, מכיוון שוויכוח מועיל לשני המתווכחים, בגלל שמוסיף לשני הצדדים תובנות יותר אמיתיות, […]
4 בנובמבר 2020

המתכון לזוגיות טובה

המתכון לזוגיות טובה – שלום בית   יסוד ברור ופשוט הוא, שבשעה שיש מחלוקת בבית, אזי אין השכינה שורה בבית! כך אומר הזוהר הקדוש: “כל מן דפליג אשלום, פליג על שמא קדישא, דשמא קדישא […]
למסירת פדיון נפש
נגישות

אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ 

הלכות, מנהגים, ותכנים מיוחדים לחנוכה, בשולחן האתר

מובא בשולחן ערוך ובספרי הקבלה
כי בימי החנוכה יש ליתן ‘מעות חנוכה’ לצדקה,
בכך מתעלה ומתעצם מצוות נר החנוכה של המדליק,
ונרו מאיר בכל העולמות לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.