המתכון לזוגיות טובה

המתכון לזוגיות טובה – שלום בית   יסוד ברור ופשוט הוא, שבשעה שיש מחלוקת בבית, אזי אין השכינה שורה בבית! כך אומר הזוהר הקדוש: "כל מן דפליג אשלום, פליג על שמא קדישא, דשמא קדישא איקרי שלום". מי שחולק על השלום, חולק על הקב"ה, ששמו גם שלום. זאת אומרת, הוא מסלק את השכינה מביתו, ואם אין שכינה בבית, […]

כיצד לנהל ויכוח

כיצד לנהל ויכוח – שיעור ח' בבית מוכרח שיהיה ויכוחים, מכיוון ששניהם הפכים גמורים, אבל יש לזכור שאין זה מלחמה, מכיוון שוויכוח מועיל לשני המתווכחים, בגלל שמוסיף לשני הצדדים תובנות יותר אמיתיות, על כן צריך לזכור שאין זה וויכוח של התנצחות אלא "דיון".   ?rel=0

ביקורת

ביקורת – שיעור ז' מהרס השלום בית הגדול ביותר הינו הביקורת, אך בעל חייב להעביר לעיתים מסר של ביקורת, כי הוא המנהיג ומוכרח להעביר את דעותיו, אבל יש ליזכור את מטרת הביקורת, שהינה להעביר מסר שהשני יקבל, ולכן חובה ללמוד אופן העברת הביקורת. ?rel=0

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'

אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו חלק א'- שיעור ה' בעבודת ה' יהודי צריך לשלב את האהבה עם היראה, וזה גם שני מצוות נפרדות אהבת ה' ויראת ה', וכן להבדיל בשלום בית יש להשתמש בשני כוחות אלו, מחד לאהוב את האישה, ומאידך לכבדה אותה אף יותר מגופו.   ?rel=0

ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך

ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך – שיעור ד' לאישה יש תלות גמורה בבעלה, והינה מחשיבה כל מילה של בעלה, וזה מאזן את זה שאין לה מממשלה ושליטה, והבעל לו יש כוח שלטון, והאישה מוכרחה להישען על כוח שלטונו, ואדם אינו אוהב להיות נשלט, ובכך אישה שכל תשוקתה הוא אל הבעל, מסכימה בשמחה להישלט על ידו. […]

נשיאה בעול והתעניינות

נשיאה בעול והתעניינות – שיעור ג' לבד מכך שציר חייה של האישה סובבים סביב ביתה, היא חשה אף עול ודאגה, לתחזוקו של הבית, ותפקידנו זה להטות שכם, ולשאת יחד עימה בעולו של הבית, ויתרה מכך להתעניין במעניין אותה, שזה חשוב ונצרך לשלמותו של בית.   ?rel=0

אשתי ביתי

אשתי ביתי – שיעור ב' הגמרא מכנה את האשה "אשתי ביתי", שאשה חייה סובבים סביב ביתה, ואילו בעיני הבעל העיסוק סביב הבית נדמה כקטנות, ולכן יש על הבעל לדעת שזה החיים של האישה, ועליו לכבד ולהוקיר זאת.   ?rel=0

מה רצון ה' בחיי הנישואין

מה רצון ה' בחיי הנישואין – שיעור א' יסוד מחייב לשלום בית, הוא להבין מה רצון ה' מהנישואין, למה בכלל הנישואין נצרכים, כי לולא הבנה זו אין כל התחלה לשלום, כי אם לא מבינים מדוע מצב זה של נישואים נצרכים, אין שום סיבה שיהא לאדם רצון לשמר זאת. ?rel=0

נגישות