אדר

6 בפברואר 2018

ארבע פרשיות

ארבע פרשיות “ארבע פרשיות” הינם ארבע פרשיות בתורה שנוהגים לקוראם לאורכו של חודש אדר, הראשונה היא “פרשת שקלים” שנקראת בשבת מברכים של ראש חודש אדר, שבת זו נקראת “שבת שקלים” על שם […]
17 בפברואר 2018

ז’ אדר – יום פטירת משה רבנו

ז’ באדר הפיל פור הוא הגורל כשהמן הרשע רצה ללכת בדרכי סבו, עמלק הרשע, ולהשמיד ולהרוג ולאבד את היהודים, “הפיל פור הוא הגורל” עשה הגרלה בין התאריכים, על מנת לבחור תאריך ראוי […]
18 בפברואר 2018

מחצית השקל

מחצית השקל מצוות מחצית השקל, מקורה- שבזמן בית המקדש היה כל אחד מישראל תורם פעם בשנה מחצית השקל לבית המקדש, דמי השתתפות בקורבנות היומיים וקורבנות החגים, ומהכסף שנאסף היו קונים את הקורבנות. […]
18 בפברואר 2018

מתנות לאביונים

מתנות אביונים אחד המיוחדות במצוות הפורים היא מצוות “מתנות לאביונים”, שאותה תיקן וקבע כבר מרדכי היהודי, לפני אלפי שנים, שבאיגרתו ששלח לכל תפוצות ישראל וקבע שם את יום פורים לחג עבור כל […]
18 בפברואר 2018

פורים – סיפור המגילה ושיעור מעניין פורים

פורים סיפור המגילה בשבעים שנה שהיו בין חורבן בית מקדש ראשון לבניין בית מקדש שני, שהו כל עם ישראל בגלות בארץ בבל, לשם נלקחו על ידי נבוכדנצר הרשע, ועם תהפוכות הזמן עלה […]
25 בפברואר 2018

תביעה הפוכה

תביעה הפוכה נסיונות המחבלים לפגוע באתרים מרכזיים בארצות הברית אינם שוקטים זה עשרות בשנים, אחד מההצלחות שלהם ה”י היה בשלהי שנת תשנ”ד [1994 למנינם]. בתכנית מחושבת היטב הצליחו להכניס משאית עמוסה בחומרי […]
10 במרץ 2018

שבת פרה

שבת פרה השבת השלישית מהארבע פרשיות נקראת “שבת פרה”, וזמנה הוא שבת אחת או שניים לפני ראש חודש ניסן, ובה קוראים את פרשת פרה שהיא חלק מפרשת חוקת בחומש שמות. תוכן הפרשה […]
6 בפברואר 2019

שמחה – שיעורים מעניין השמחה

השמחה מה מביא שמחה? – שיעור מפי הגה”ח הרב עוזיהו אלכורת שליט”א   השמחה היא עצם החיים – שיעור מפי הגה”ח הרב עוזיהו אלכורת שליט”א  
למסירת פדיון נפש
נגישות