הילולת הרה"ק רבינו יוסף חיים זוננפלד זי"ע

הילולת צדיקים הילולת הרה"ק רבינו יוסף חיים זוננפלד זי"ע, מרא דארעא ישראל י"ט אדר עלה מהונגריה יחד עם רבו הגדול רבי אברהם שאג, למרות שבזמנו לא הייתה מצויה העלייה לארץ ישראל, אמר לרבו 'באשר תלך, אלך', וכך התלוווה לרבו ויצק מים על ידיו בשנותיו האחרונות בירושלים. בירושלים, אחרי פטירת רבו, הסתופף בצל הרה"ק המופלא רבינו […]

מחצית השקל

מחצית השקל מחצית השקל היא מצווה מהתורה שחייבים כל איש בישראל לשלם מדי שנה כופר נפש להקדש. חיוב זה חל רק בזמן שבית המקדש קיים, אך יש קהילות הנוהגות גם כיום לתת “זכר למחצית השקל” קודם חג הפורים. מקור במקרא נזכרה תרומת מחצית השקל בתחילת פרשת כי תשא: “זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים: מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל […]

פורים!!! היו שם צרור מפתחות, מברג, חפיסת שוקולד, רשמקול, ובקבוק מטרנה

פורים!!! היו שם צרור מפתחות, מברג, חפיסת שוקולד, רשמקול, ובקבוק מטרנה האיש שעבר באמצע הכביש, לא הבחין בתנועת הרכבים, ובלי שהיתה לא אפשרות להזהר, פגע בו רכב חולף. הוא הועף מספר מטרים באויר, ונחת על הכביש מרוסק אברים. רכבי ההצלה שהגיעו במהירות העניקו לו טיפול ראשוני, והוא הופנה לבית החולים הקרוב. בתוך כמה דקות כבר […]

הילד מבקש אקדח לפורים! מה עושים?

הילד מבקש אקדח לפורים! מה עושים?   כשלא נותנים – עושים זאת מתוך אהבה. לדוגמא: הילד מבקש אקדח לפורים. ובכן, יש נוהגים לא להכניס אקדחים לבית. ואז נשמעת הטענה ה'הגיונית': "אבל כולם קונים!" ממש 'טענה ידידותית'… אז אני מחבק את הילד, ואומר לו: "אצלנו לא קונים. אשריך, נקנה משהו אחר במקום אקדח". אני מנשק אותו, וגמרנו. הכל מתוך […]

פורים – סיפור המגילה ושיעור מעניין פורים

פורים [divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] סיפור המגילה בשבעים שנה שהיו בין חורבן בית מקדש ראשון לבניין בית מקדש שני, שהו כל עם ישראל בגלות בארץ בבל, לשם נלקחו על ידי נבוכדנצר הרשע, ועם תהפוכות הזמן עלה לשלטון אחשוורוש שהיה שומר הסוסים אצל נבוכדנצר, וקיבל את המלוכה בגלל שאשתו ושתי הייתה בתו של נבוכדנצר. לאחר […]

שבת פרה

ספר תורה - פרשת פרה אדומה

שבת פרה השבת השלישית מהארבע פרשיות נקראת "שבת פרה", וזמנה הוא שבת אחת או שניים לפני ראש חודש ניסן, ובה קוראים את פרשת פרה שהיא חלק מפרשת חוקת בחומש שמות. תוכן הפרשה הפרשה מדברת על מעשה הפרה האדומה, שהיו שוחטים אותה ושורפים את כולה באש, ואת אפרה היו מערבים במים ומזים ממנו על כל הטמאי […]

מתנות לאביונים

כמה הוא שיעור מחצית השקל השנה? מתנות אביונים אחד המיוחדות במצוות הפורים היא מצוות "מתנות לאביונים", שאותה תיקן וקבע כבר מרדכי היהודי, לפני אלפי שנים, שבאיגרתו ששלח לכל תפוצות ישראל וקבע שם את יום פורים לחג עבור כל ישראל, ציין שם את מצוות מתנות לאביונים. איגרת זו מובאת בסופה של מגילת אסתר "כימים אשר נחו […]

ז' אדר – יום פטירת משה רבנו

ז' באדר [divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] הפיל פור הוא הגורל כשהמן הרשע רצה ללכת בדרכי סבו, עמלק הרשע, ולהשמיד ולהרוג ולאבד את היהודים, "הפיל פור הוא הגורל" עשה הגרלה בין התאריכים, על מנת לבחור תאריך ראוי להוציא את תוכניתו אל הפועל, ובתחילה הגריל בין החודשים, ואז עלה בידיו חודש אדר, ושמח בלבבו מאוד מחמת […]

ארבע פרשיות

ארבע פרשיות [divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] "ארבע פרשיות" הינם ארבע פרשיות בתורה שנוהגים לקוראם לאורכו של חודש אדר, הראשונה היא "פרשת שקלים" שנקראת בשבת מברכים של ראש חודש אדר, שבת זו נקראת "שבת שקלים" על שם הפרשה הנקראת בה, המדברת על הבאת שקלי התרומה לבית המקדש. הפרשה השניה נקראת "פרשת זכור", וכן השבת שבה […]

נגישות