הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל

הילולת צדיקים הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל כ"ט אייר אישה אחת, בנה סבל משיתוק חמור בגפיו, ולא יכל ללכת כלל מחמת. שבר גדול היה בלב האישה מחמת כן, וליבה דאב למראה בנה הסובל. באחד הימים הגיע לאוזניה שמעו של הצדיק הקדוש רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע, נודע כפועל ישועות בקרב הארץ. השמועה נסכה בה תקווה מחודשת. […]

הילולת צדיקים ה'סבא קדישא'

הילולת צדיקים ה'סבא קדישא' רבינו הקדוש רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל כ"ב אייר ל'סבא קדישא' היו שני תלמידים קרובים ששמשוהו בנאמנות. האחד היה רבי אהרן פישר זצ"ל, רבי אהרן היה ממוצא גרמני ודייקן גדול. התלמיד השני היה רבי אשר זעליג מרגליות זצ"ל, שהיה ממוצא פולני, ובטבעו מעשי מאוד. שני התלמידים זכו ללמוד בקביעות עם ה'סבא […]

הרמ"א – רבינו משה אסירליש

הילולת צדיקים הרמ"א – רבינו משה אסירליש   רבי משה איסרליש, הידוע בכינויו הרמ"א, היה אחד מגדולי הפוסקים המרכזיים בתקופת האחרונים. תקופת הפעילות הרמ"א כיהן כרב וראש ישיבה בקרקוב, ובמהלך חייו התפרסם כפוסק הלכה מוביל וכמקובל מעמיק. הוא היה רבה הראשי של הקהילה היהודית בקז’ימייז’ ובימיו יהדות פולין שגשגה. חיבוריו מפעלו הגדול ביותר היה כתיבת ההגהות […]

הילולת צדיקים – ל"ג בעומר

הילולת צדיקים  ל"ג בעומר התנא רבי יצחק – הקבור במירון רבי יצחק הקבור במירון הוא דמות מסתורית, שזהותו המדויקת אינה ידועה בוודאות. ישנם מספר דעות בנוגע לזהותו של רבי יצחק זה, והוא נקבר במירון בחצר של רבי שמעון בר יוחאי. קיימת מסורת שרבי יצחק נפטר ביום פטירת רבו רבי שמעון, ומכאן התפתחה המסורת שהוא נקבר בסמוך […]

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי בימים קדומים, בארץ ישראל, חי רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו הנאמן של רבי עקיבא. רבי שמעון היה ידוע בחוכמתו הרבה ובקדושתו. נאלץ לברוח למערה מסיבות שהיו קשורות למרד הגדול נגד השלטון הרומאי ולמצב הפוליטי המתוח באותה תקופה. לפי המסורת, רבי שמעון וחברו רבי יהודה בן גרים נתפסו בשיחה על המשטר הרומאי. […]

ל"ג בעומר

ל"ג בעומר ל"ג בעומר הוא יום שחל כל שנה בתאריך י"ח באייר. יום זה מציין שני אירועים משמעותיים: פסקת המגיפה: ביום ל"ג בעומר פסקה המגיפה שקטלה עשרים וארבע אלף – ויש אומרים עשרים וארבעה אלף זוגות מתלמידיו של רבי עקיבא. מתלמידיו נותרו 5 בודדים, ומהם הופצה התורה והועברה לדורות. פטירת רבי שמעון בר יוחאי: ביום ל"ג בעומר […]

הלכות ספירת העומר

הלכות ספירת העומר עיקר המצווה ושורשה מצווה לספור מליל ט"ז בניסן החל במוצאי יום טוב ראשון של פסח, ובו היו קוצרים שעורים (עומר), מביאים אותן לעזרה, ומפרישים למחרת בבוקר קומץ ומקטירים אותו על גבי המזבח. לאחר שהקומץ הוקטר, הותר לכל העם לאכול מהתבואה החדשה. מצווה זו אינה מוטלת רק על בית הדין אלא מצווה על […]

ספירת העומר – ברסלב

ספירת העומר – ברסלב לכם – כל אחד סופר את הספירה וההתקדמות שלו, לפי עצמו, דווקא לכם! וספרתם לכם לכם – לעצמכם. לכם – לעצמכם דייקא, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר שהוא בחינת התחזקות לעצמו, כפי מה שהוא; ולא יפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחביריו בני גילו טובים ממנו הרבה. כי אף על פי שהוא מידה טובה להיות […]

הילולת צדיקים – ז' באייר

הילולת צדיקים ז' באייר הגאון רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן מלונטשיץ זיע"א בעל 'כלי יקר' ו'עוללות אפרים'. גאון ודרשן מפרסם מתלמידי המהרש"ל. הוסיפו לו את השם 'שלמה' בחלותו בחלי מסכן בשנת שס"א קדם ימי הפורים ונתרפא. כהן כאבד"ק יעריסלוב ולבוב, ובשנת שס"ד נתמנה לרב וראש ישיבה בעיר פראג, וכל ימיו החזיק את הישיבה, וה' הרחיב […]

נגישות