22 באוגוסט 2017

אלול א' – תיקון הזיכרון

אלול – תיקון הזיכרון
22 באוגוסט 2017

אלול ב' – זיכרון עולם האמת תשובה

אלול – זיכרון עולם האמת תשובה
22 באוגוסט 2017

אלול ג' – עצות

אלול – עצות
24 באוגוסט 2017

אלול ד' – עצות ב'

אלול – עצות ב'
24 באוגוסט 2017

אלול ה' – צדקה ותשובה

אלול – צדקה ותשובה
1 בספטמבר 2017

אלול – זכרון נפעל ע"י טוב עין

אלול – זכרון נפעל ע"י טוב עין
1 בספטמבר 2017

אלול – תיקון התשובה כיצד?

אלול – תיקון התשובה כיצד?
10 בספטמבר 2017

אלול – התשובה היא הדמימה

אלול – התשובה היא הדמימה
19 באוגוסט 2018

הפגישה, ההמלכה, הגאולה

מאחורי המאמר תפילת מוסף של יום ראש השנה מחולקת לשלש מלכוית, זכרונות, ושופרות. חלק השופרות שבתפילה גם כן מחולק לשלש סוגי שופרות: 1. שופר של מתן תורה, 'הפגישה' הראשונה של עם ישראל […]
נגישות