19 באוקטובר 2017

ריקודי חורף

השנה הייתה שנת ת”ש, ימים אפלים באו על גלות יהודי אירופה, ענני דם וחושך אפפו אותה מכל עבר. נהרות של כאב ושכול, שכל תנחומים לא ירפאוה ובשמחת תורה, בעיר העתיקה בירושלים, עומד […]
26 באוקטובר 2017

מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה

שיעור מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה
13 באוקטובר 2020

ריקודי חורף

השנה הייתה שנת ת”ש, ימים אפלים באו על גלות יהודי אירופה, ענני דם וחושך אפפו אותה מכל עבר. נהרות של כאב ושכול, שכל תנחומים לא ירפאוה ובשמחת תורה, בעיר העתיקה בירושלים, עומד […]
16 באוקטובר 2020

רחל אימנו

לסגולת סעודת תלמידי חכמים לזכר רחל אמנו, להיוושע בכל הישועות בזכותה, לחץ כאן רחל אמנו תולדותיה רחל אימנו ע”ה הייתה אשתו השניה של יעקב אבינו, למרות שרצונו של יעקב היה להינשא לה […]
למסירת פדיון נפש
נגישות