13 באוקטובר 2020

ריקודי חורף

השנה הייתה שנת ת"ש, ימים אפלים באו על גלות יהודי אירופה, ענני דם וחושך אפפו אותה מכל עבר. נהרות של כאב ושכול, שכל תנחומים לא ירפאוה ובשמחת תורה, בעיר העתיקה בירושלים, עומד […]
16 באוקטובר 2020

רחל אימנו

לסגולת סעודת תלמידי חכמים לזכר רחל אמנו, להיוושע בכל הישועות בזכותה, לחץ כאן רחל אמנו תולדותיה רחל אימנו ע"ה הייתה אשתו השניה של יעקב אבינו, למרות שרצונו של יעקב היה להינשא לה […]
30 בספטמבר 2021

ריקודי חורף

השנה הייתה שנת ת"ש, ימים אפלים באו על גלות יהודי אירופה, ענני דם וחושך אפפו אותה מכל עבר. נהרות של כאב ושכול, שכל תנחומים לא ירפאוה ובשמחת תורה, בעיר העתיקה בירושלים, עומד […]
3 באוקטובר 2021

מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה

שיעור מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה
נגישות