ניסן

13 במרץ 2018

שבת החודש

שבת החודש השבת שלפני ראש חודש ניסן נקראת “שבת החודש”, וזה על שם “פרשת החודש” הנקראת בה, ומתחילה במילים “החודש הזה לכם ראש חודשים”, והיא השבת הרביעית והאחרונה מה”ארבע פרשיות”. תוכן הפרשה הפרשה […]
13 במרץ 2018

חג הפסח – שיעורי הכנה

21 במרץ 2018

קורבנות הנשיאים

בשבוע שקדם לחודש ניסן, דהיינו מכ”ג אדר עד לראש חודש ניסן, בנה משה רבינו את המשכן ופירקו, בשביל להתרגל במלאכה, ושבוע זה נקרא בשם “שבעת ימי המילואים”. ובראש חודש ניסן, הקים משה […]
21 במרץ 2018
ליל הסדר

ליל הסדר

הלילה הראשון של חג הפסח מכונה ליל הסדר מהו “ליל הסדר”? מה שונה לילה זה מכל שאר לילות חגים אחרים? איזה סדר יש בו? ליל הסדר הוא הלילה הזה שהוא הלילה שה’ […]
22 במרץ 2018

קמחא דפסחא – חובה או מנהג?

27 במרץ 2018

ערב פסח בבית המקדש

הזמן: י”ד ניסן, ערב פסח, ג’ אלפים תשע”ח. השעון, מראה על מעט אחר חצות היום. המקום: הר הבית, ירושלים, חבל יהודה ובנימין, ארץ ישראל. ים ראשים מציף את ההר, המון אדם נע אנה […]
למסירת פדיון נפש
נגישות