שבט

9 בינואר 2018

ימי השובבי”ם – שיעור על מהות הימים

ימי השובבי”ם גודל מעלת קדושת ימי השובבי”ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות תרומה, תצווה,] אין לשער ולתאר, והם ימים המסוגלים לתשובה […]
22 בינואר 2018

ט”ו בשבט

ט”ו בשבט אמרו רבותינו במשנה “ארבעה ראשי שנים הם”, ואחד מן הראשי שנים הוא ראש השנה לאילנות שחל בחודש שבט, ונחלקו בית שמאי ובית הלל מתי בחודש חל ראש שנה זה, לדעת […]
24 בינואר 2018

שבת שירה

שבת שירה השבת שבה קוראים את פרשת בשלח, נקראת על פי המנהג ‘שבת שירה’, וזה על שם שבשבת זו קוראים בתורה את מעשה יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ולאחר קריעת ים סוף […]
18 בינואר 2021

ימי השובבי”ם – סדרת השיעורים המלאה

ימי השובבי”ם – סדרת שיעורים מפי הגה”ח הרב עוזיהו אלכורת שליט”א גודל מעלת קדושת ימי השובבי”ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות […]
למסירת פדיון נפש
נגישות