טו בשבט ראש השנה לאילנות

טו בשבט ראש השנה לאילנות   טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, שחל בחמישה עשר בחודש העברי שבט. ביום זה, נוהגים לאכול פירות, במיוחד משבעת המינים שארץ ישראל השתבחה בהם, ולהרבות בתפילה ובשירה על חיבת הארץ וקדושתה. טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, כלומר היום שבו מתחילים לספור את השנים של הפירות שגדלים בארץ ישראל. […]

פני יהושע

פני יהושע י"ד שבט הגאון הקדוש רבינו יעקב יהושע פולק בעל ה'פני יהושע' חי לפני כמאתיים חמישים שנה, נפטר בי"ד שבט תקט"ז, חיבר ספרי חידושים על התלמוד הבבלי, ובעיקר על גדול הפרשנים – רש"י, שהיה מצאצאיו, שהיה נינו של רבינו תם, שהיה נכדו של רש"י. בעקבות מעשה שיסופר להלן. כיהן ברבנות בלבוב, ברלין, מץ ופרנקפורט […]

הגאון הקדוש רבינו חיים כפוסי זיע"א

הילולת צדיקים י"ב שבט הגאון הקדוש רבינו חיים כפוסי זיע"א רבינו חי בארץ מצרים לפני כארבע מאות שנה, והיה לאחד מגדולי וחשובי מנהיגי הדור, ומראשי קהילת הגולה במצרים. בשנות זקנותו היה חותם את שמו בלשון הבאה – "השם ניסי חיים כפוסי", וסיפור מרעיש עומד מאחורי נוסח זה, כדלהלן. הוא היה אחד מראשי הדיינים בארצו, ובהגיעו […]

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט אמרו רבותינו במשנה "ארבעה ראשי שנים הם", ואחד מן הראשי שנים הוא ראש השנה לאילנות שחל בחודש שבט, ונחלקו בית שמאי ובית הלל מתי בחודש חל ראש שנה זה, לדעת בית שמאי חל ראש השנה לאילנות בא' שבט, ואילו בית הלל סוברים שחל בט'ו בחודש. ראש השנה לאילנות וטעם הדבר שדווקא בחודש זה […]

ימי השובבי"ם – סדרת השיעורים המלאה

ימי השובבי"ם – סדרת שיעורים מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א גודל מעלת קדושת ימי השובבי"ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות תרומה, תצווה,] אין לשער ולתאר, והם ימים המסוגלים לתשובה ולעליה בענין הקדושה ביותר. יש הנוהגים לצום בימים אלו, לשם תשובה על חטאי קדושה, […]

ימי השובבי"ם – שיעור על מהות הימים

ימי השובבי"ם גודל מעלת קדושת ימי השובבי"ם, [דהיינו השבועות שבהם קוראים את פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת אף פרשות תרומה, תצווה,] אין לשער ולתאר, והם ימים המסוגלים לתשובה ולעליה בענין הקדושה ביותר. יש הנוהגים לצום בימים אלו, לשם תשובה על חטאי קדושה, ולכל הפחות לצום בימים שני וחמישי, שהם בפני עצמם […]

נגישות