הלכות בין המצרים (ב)

הלכות בין המצרים (ב) דירה חדשה נוהגים שלא להיכנס לדירה חדשה בימים אלו, אמנם במקום צורך גדול או הפסד גדול, אם הוא באופן שלא צריך לברך 'שהחיינו' מותר לקבוע בו דירתו. מעיקר הדין מותר לשפץ ולסייד דירה בימים אלו, ויש שכתבו שראוי להימנע מכך. ומכל מקום אם התחיל לשפץ ולסייד קודם בין המצרים אינו צריך […]

הלכות בין המצרים (א)

הלכות בין המצרים (א) בין המצרים אלו הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, ונקרא על שם הפסוק "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". בימים אלו נוהגים לקיים מנהגי האבילות שונים. ארוסין ונשואין מותר להביא שידוך בימים אלו לכדי גמר ואפילו ביום תשעה באב עצמו מותר. ומותר לעשות סעודת אירוסין אך ללא ריקודים ומחולות. לדעת הרמ"א אסור […]

דיני י"ז בתמוז

דיני י"ז בתמוז נוהגים לצום מעלות השחר של י"ז בתמוז ועד השקיעה. הצום הוא מחמת חמישה דברים שאירעו ביום זה, נשתברו הלוחות הראשונים. פסקו מלהקריב קרבן תמיד בבית מקדש ראשון. הובקעה חומת העיר ירושלים. שרף אפוסטמוס את התורה. העמיד אפוסטומוס צלם בהיכל. וי"א שמנשה מלך ישראל העמיד. יש מחמירים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין […]

שמש – ירח, דום!

שמש – ירח, דום! כשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, בהנהגת יהושע בן נון תלמידו של משה רבינו, נלחמו בעמים יושבי הארץ על מנת לכבוש את הארץ המובטחת על ידי בורא העולם. בהגיעם למלחמה על איזור הגלגל, ניהל יהושע מלחמה מול מלכי דרום ארץ כנען דאז, המהלך החמה קרב היום להחשיך, והמלחמה עדיין במלוא עוזה. יהושע […]

תשעה באב ונפוליאון

מספרים על המצביא נפוליאון, שעבר פעם בתשעה באב דרך עיירה יהודית, לפני בית כנסת יהודי, היה זה בשעה שהיהודים היו יושבים שם על הקרקע, אומרים קינות ובוכים. מפני מה הם בוכים היהודים? שאל נפוליאון, הסבירו לו שהם בוכים על ארצם, שנחרבה לפני קרוב לאלפיים שנה, הדברים האלה עשו עליו רושם גדול, ואמר 'עם המתאבל ובוכה […]

מה הקשר בין ביצה ולוז אל שלשת השבועות

מה הקשר בין ביצים ולוזים אל שלשת השבועות של בין המיצרים? [מבוסס על תורה פ"ב בליקוטי מוהר"ן תניינא, עפ"י ביאורו של מורנו הרב שליט"א] קטע משיעור של מורנו הרב שליט"א בביאור העניין לוז העיר 'דרך לוז נכנסים לבית אל' (רש"י שופטים) העיר המיתולוגית 'לוז', עליה כתבו באגדת חז"ל 'היא לוז שצובעין בה תכלת, היא לוז […]

הילולת האור החיים הקדוש

הילולת האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר זצ"ל המכונה "אור החיים" הקדוש: נולד בסאלי בשנת ה'תנ"ב 5969 (נקרא על שם סבו שהיה צדיק, עשיר, ושקידתו בתורה הייתה רבה עד שגם בלילי תמוז עסק בה רוב הלילה, החזיק בידו ת " ח רבים והאריך ימים יותר ממאה שנים, נפטר בשנת ה'תפ"א  1721. נכדו, בעל ה'אור החיים' […]

הרה"ק ר' נחמן מהורדונקא זיע"א

  ויקיפדיה בצעירותו מראשוני החסידות, ומגדולי תלמידי הבעל שם טוב, היה רבי נחמן מהורדונקא, סביו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאף קרוי על שמו, שהיה תלמיד חבר לבעל שם טוב. ר' נחמן נולד להרה"צ הרב יצחק מזולקווא, מבני בניו של השר הצדיק רבי יצחק ב"ר מרדכי גומפריכט מזאלקאווא, ומצאצאי הגאון הקדוש רבי נפתלי כ"ץ […]

תמוז – חודש ההתבכיינות…

תמוז – חודש ההתבכיינות… לקראת הופעתו של חודש תמוז נעצור קימעא ונחשוב. חודש תמוז הוא החודש שבו המרגלים תרו את הארץ, כך שבעצם עיקר חטא המרגלים היה בחודש תמוז. ומובא בקדמונים שחודשי תמוז ואב מכוונים כנגד העיניים. בעיניים יש דמעות של שמחה וגיל ויש דמעות של עצב ומרירות. זו היא בעצם עבודת החודש – לדעת […]

נגישות