סיפור לערב פסח

סיפור לערב פסח ילדה מבנות ירושלים, נכנסה ביום בדיקת חמץ לביתו של הגאון רבי מיכל הורביץ, כדי לשאול בעניין מסוים. מה רבה הייתה הפתעתה, כאשר ראתה שבבית אין תכונה ניכרת, כפי שמורגלים לראות ביום זה בכל בתי ישראל, וגם החמץ עדיין מונח על השולחן, ולא בפינה כלשהי בבית. הרב שראה בהשתוממותה של הילדה, פתח ואמר "דעי […]

יום חמישי, שעת ערב, רמי לוי – כפר סבא.

יום חמישי, שעת ערב, רמי לוי – כפר סבא. אמא עם ארבעה ילדים מתרוצצים סביבה, "אמא, תקני לי", נענה אוטומטית בהנעת ראש מסרבת, אט אט הילדים חדלים לבקש, עומדים סביבה שקטים, כבויים. בקופה, לאחר זמן המתנה של יום חמישי, מוצר ועוד אחד עובר, מבט האם נמתח מכל הצצה למסך הקופאי, יהיה או לא יהיה? "564 […]

הלכות פסח

הלכות פסח שואלים ודורשים שלושים יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום, שכן למדנו ממשה רבנו שבפסח ראשון באר בפירוט את עניינו של פסח שני שבא שלושים יום אחריו. הטעם העיקרי לכך, שהיו צריכים כל ישראל להכין את הקורבנות לקראת הפסח, ולבדוק שלא יהיה בהם מום שיגרום לפסול לקרבן. ואף לאחר […]

פסח שני – ברסלב

למה נגרע קרבן פסח קרב בחג פסח, ט"ו בניסן, על ידי יהודים טהורים ובבית המקדש. זה ההלכה והחוק ולא ניתן לשינוי. בהיות בני ישראל במדבר, בשנה שבה חנכו את המשכן, באו מעם ישראל עם שאלה מוזרה למשה רבינו, "בחג פסח היינו טמאים, ולא יכלנו להקריב קרבן פסח, ולמה נגרע חלקינו מלהקריב את קרבן ה'". שאלתם […]

פסח שני

בי"ד באייר, חל פסח שני, הידוע גם בכינויו 'פסח קטן'. מהות יום זה, הוא מתן אפשרות להקריב קרבן פסח, לכל אלו שבשוגג ואונס לא הקריבו קרבן פסח בחג הפסח הראשון. לא כל אחד יכול להקריב, אלא מי שהיה 'בדרך רחוקה', זקן, טמא או חולה, שבחג הראשון היו מנועים מלהקריב, אז ניתנה להם הזדמנות שניה להקריב. […]

תענית בכורות

תענית בכורות בלילה הראשון של פסח, שבימינו מכונה 'ליל הסדר', מתואר בחומש שמות תיאור מדהים של הלילה, שה' עבר עצמו בית בית במצרים, ונגף את כל בכורי המצרים ודילג על בתי ישראל, ובכך ניצלו כל בכורי ישראל. הודות לכך נהגו הבכורים, לצום בערב פסח, זכר לאותו נס שנפשם הייתה להם לשלל. בפסוקים מתואר דבר נוסף, […]

שבת הגדול

שבת הגדול השבת שלפני פסח מכונה 'שבת הגדול', בשבת יש ישנם מספר מנהגים שנובעים מפועל יוצא של ההיסטוריה. מקור 'שבת הגדול' ראשית, מראשית גאולתנו – גאולת מצרים, שבת שלפני פסח חלה בעשרה בניסן, ואז נצטוו ישראל לרכוש קרבן פסח כמה ימים לפני החג, לשמרו בבית לקראת ההקרבה בחג. המצרים ראו את הקניה ההמונית של בני […]

חומרות בפסח

חומרות בפסח ידועה דעתו של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זיע"א, בעניין החומרות, שלא צריך לייגע לדרוש אחר חומרות, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת וכו'. ואף בפסח דעתו של רבינו, שאין צורך לדקדק יותר מן המידה, ובוודאי לא באופן המביא את האדם לדאגות טרדות וכל שכן כעסים ח"ו. שיחה רל"ה (שיחות הר"ן) "וגם בענין החמרות […]

מי ייתן לך את הפסח בעצמו???

מי ייתן לך את הפסח בעצמו??? יש זעקות שההד שלהן שב וחוזר שוב ושוב, לנצח… לא פוסק מלהדהד באוזניים, להרעיד מיתרי לב. האביונות הייתה בת לוויה של חסידי ברסלב לאורך שנים, ובפרט בקרב תלמידי רבי נתן (תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב זיע"א), שנרדפו הם ורבם – רבי נתן עד צוואר ברוסיה הצארית, במשך שנים […]

נגישות