21 בפברואר 2018

פרשת תצווה

פרשת תצווה פרשתנו מתחילה במילים "ואתה תצווה", ולא כהרבה פרשיות שפותחות ב"וידבר ה' אל משה", ומספר פסוקים לאחר מכן "ואתה הקרב אליך", "ואתה תדבר אל אהרן אחיך", ואילו שמו של משה רבינו […]
17 במרץ 2018

פרשת השבוע צו

זריז, תזדרז "צו את אהרן ואת בניו לאמור", (פרשת צו, פרק ו', פסוק ב'). אומר רש"י "אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות". והמקור מספרי, (פרשת נשא, פיסקא א'), "ר' יהודה בן […]
6 במאי 2018

שבת שלום

שבת שלום בשבת נהוג לברך אחד לחבירו "שבת שלום", או "גוט שאבעס", כמה יפה הוא המראה בליל שבת, אחר תפילת ערבית, שכולם מברכים איש את רעהו "שבת שלום" באהבה וחיבה, ויש גם […]
19 באוגוסט 2018

פרשת השבוע – פרשת כי תצא

פרשת כי תצא לשמור על הבית נקי ירושלים של פעם, בתי אבן עתיקים חצי – קומה, צפופים על פיסת קרקע צרה, משמשים כמקום מגורם של האנשים. הרחובות, הינם שבילים כבושים ביד אדם. […]
2 בספטמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת ניצבים

פרשת ניצבים לא בשמים לפעמים, במשך החיים, הימים, החודשים, והשנים, מתנועעים באדם מיתרים סמויים, ומנגנים לו. מעוררים את מצפונו הנמצא בתרדמת חורף עמוקה במיוחד… זה קורה כשהוא שומע הרצאה על מהות החיים, […]
20 בספטמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת האזינו

פרשת האזינו צייד חופשי אלכסי הצייד הסתובב דרוך ביער, קשוב לכל רחש ולחש. בידו מוכנים החץ והקשת, המיתר מתוח, לקראת החיה שתצוץ לה מאי שם. כבר מאז צעירותו, היה זה התחביב שלו. […]
10 בפברואר 2019

פרשת השבוע – פרשת תצווה

פרשת תצווה השמן והרזה מן הסתם שרוב הקוראים יסכימו עם ההנחה שאכתוב כאן. החברה המערבית מחולקת לשני קבוצות. אלו שמקוננים על עודפי השומן – הבלתי ניסבלים שלהם, והשניים אשר מפטירים לעומתם בבוז […]
19 במרץ 2019

פרשת השבוע – פרשת צו

פרשת צו להלל בתא המעצר ברוסיה שבה שלט הצאר, לא קשה היה להיכנס לבית – הסוהר, משום המדיניות האומרת שכל עוד אין הוכחה לחפותך הרי אתה מורשע. לצדיקים האחים ר' זושא ור' […]
15 במאי 2019

פרשת השבוע – חג הפסח

חג הפסח כורך ר' נחמן מברסלב מספר משל מעניין: שני קבצנים, יהודי וגוי. שהיו חברים היו מסבבים בין כפרים ועיירות. כך שדרכם הייתה להרוויח את פת לחמם: דפיקות על גבי דלתות. פשיטת […]
למסירת פדיון נפש
נגישות