17 במרץ 2018

פרשת השבוע צו

זריז, תזדרז "צו את אהרן ואת בניו לאמור", (פרשת צו, פרק ו', פסוק ב'). אומר רש"י "אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות". והמקור מספרי, (פרשת נשא, פיסקא א'), "ר' יהודה בן […]
6 במאי 2018

שבת שלום

שבת שלום בשבת נהוג לברך אחד לחבירו "שבת שלום", או "גוט שאבעס", כמה יפה הוא המראה בליל שבת, אחר תפילת ערבית, שכולם מברכים איש את רעהו "שבת שלום" באהבה וחיבה, ויש גם […]
19 באוגוסט 2018

פרשת השבוע – פרשת כי תצא

פרשת כי תצא לשמור על הבית נקי ירושלים של פעם, בתי אבן עתיקים חצי – קומה, צפופים על פיסת קרקע צרה, משמשים כמקום מגורם של האנשים. הרחובות, הינם שבילים כבושים ביד אדם. […]
2 בספטמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת ניצבים

פרשת ניצבים לא בשמים לפעמים, במשך החיים, הימים, החודשים, והשנים, מתנועעים באדם מיתרים סמויים, ומנגנים לו. מעוררים את מצפונו הנמצא בתרדמת חורף עמוקה במיוחד… זה קורה כשהוא שומע הרצאה על מהות החיים, […]
20 בספטמבר 2018

פרשת השבוע – פרשת האזינו

פרשת האזינו צייד חופשי אלכסי הצייד הסתובב דרוך ביער, קשוב לכל רחש ולחש. בידו מוכנים החץ והקשת, המיתר מתוח, לקראת החיה שתצוץ לה מאי שם. כבר מאז צעירותו, היה זה התחביב שלו. […]
22 ביולי 2019

פרשת השבוע – פרשת מטות

פרשת מטות ראיית הצדיק!   רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זי"ע, רבן של ישראל, הקים את אגודת ישראל. אגודה של רבנים מכל רחבי אירופה שידאגו לכלל ישראל, יפעלו בחצרות השלטון לבטל גזרות […]
10 בספטמבר 2020

פרשת השבוע – ראש השנה

התוכי עלה לי אלפיים דולר, אבל הוא בכלל לא טעים   שלומקה העגלון, ידוע היה בתמימותו, לצד ישרות דרכו. יום יום היה הוא מסיע את תושביה היהודים שדרו בעיירתו הקטנה לעבר ערים וכרכים […]
7 באוקטובר 2020

פרשת השבוע – שמחת תורה

פרשת השבוע – שמחת תורה תהיה דבורה ואל תהיה עכביש רבי ראובן, איש עמל לפרנסתו, משוטט לצרכי עסקיו ברחבי הגלובוס, שמות מדינות שאת חלקם עדיין לא ברור כדי הצורך הגייתם הנכונה לדידו […]
2 בינואר 2021

פרשת השבוע – פרשת בא

פרשת בא להעביר הלאה ישיבת ממשלה. השרים נמצאים בעיצומו של וויכוח סוער, הנושא – העלאה נוספת של מיסי הדלק. ידיו של שר הפנים מתנופפות במחאה נמרצת "רעיון אווילי" הוא צועק, "שיגעון…" ועוד […]
נגישות