פרשת השבוע

21 בפברואר 2018

פרשת תצווה

פרשת תצווה פרשתנו מתחילה במילים “ואתה תצווה”, ולא כהרבה פרשיות שפותחות ב”וידבר ה’ אל משה”, ומספר פסוקים לאחר מכן “ואתה הקרב אליך”, “ואתה תדבר אל אהרן אחיך”, ואילו שמו של משה רבינו […]
21 בפברואר 2018

שבת זכור

שבת זכור השבת שלפני פורים נקראת בשם “שבת זכור”, על שם כך שבה קוראים את פרשת מעשה עמלק, שמתחילה במילים “זכור את עשה לך עמלק” (דברים כ”ה, י”ז), וזה הפרשה השנייה מהארבע […]
28 בפברואר 2018

פרשת כי תשא

פרשת כי תשא פרשתינו מתחילה עם עניין מחצית השקל, שנתנו עם ישראל תרומה פעם בשנה לבית המקדש לצורך קניית הקורבנות. ולאחר מכן, בניית הכיור שבו קידשו הכהנים את ידיהם וגליהם בבואם לעבוד […]
7 במרץ 2018

פרשת ויקהל

פרשת ויקהל השבת והמשכן “הררים התלויים בשערה”, כך מכנים חז”ל את הלכות שבת, שיש בהלכותיה דינים ופרטי דינים רבים מאוד, רבים ממש כהרים גדולים, אך מאידך גיסא לא נמצא בתורה ככל פירוט […]
10 במרץ 2018

פרשת פקודי

פרשת פקודי הפרשה מדברת על יצירת בגדי הכהונה, בגדי הכוהנים הגדולים, והכוהנים ההדיוטים, וקידוש הכוהנים, בגדיהם, כלי המשכן והמשכן עצמו. הקמת המשכן משה רבינו הקים את המשכן, שהיה הוא הבית הזמני של […]
13 במרץ 2018

פרשת ויקרא

הא’ הזעירא “ויקרא אל משה” (ויקרא, פרק א’, פסוק א’), “למה ה”ויקרא” הוא עם א’ קטנה”? ככה שואלים כולם, מה רצתה התורה ללמדנו בזה? והתשובה: שמשה רבינו, אחר הקימו את המשכן, פחד […]
17 במרץ 2018

פרשת השבוע צו

זריז, תזדרז “צו את אהרן ואת בניו לאמור”, (פרשת צו, פרק ו’, פסוק ב’). אומר רש”י “אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות”. והמקור מספרי, (פרשת נשא, פיסקא א’), “ר’ יהודה בן […]
3 באפריל 2018

פרשת השבוע – פרשת שמיני

פרשת שמיני וידום אהרן פרשת שמיני מתחילה בתיאור שלאחר שבעת ימי המילואים, ביום השמיני, חגגו כל ישראל את חנוכת המשכן, ומשה רבינו, שהיה כהן בכל שבעת ימי המילואים, העביר את שרביט הכהונה […]
10 באפריל 2018

פרשת השבוע – פרשת תזריע

פרשת השבוע תזריע הנגע שלך, שלי אחד מנושאיה המרכזיים של פרשת השבוע תזריע הוא הצרעת, הצרעת תיתכן להיות בגוף האדם או בבגדיו, או בכותלי הבית. הכהן הוא היחידי שיכול לומר על הצרעת […]
למסירת פדיון נפש
נגישות