8 ביוני 2017

מעשה ממלך שגזר שמד א'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
29 ביוני 2017

מעשה ממלך שגזר שמד ב'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
6 ביולי 2017

מעשה ממלך שגזר שמד ג'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
13 ביולי 2017

מעשה ממלך שגזר שמד ד'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
19 ביולי 2017

מעשה ממלך שגזר שמד ה'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
27 ביולי 2017

מעשה ממלך שגזר שמד ו'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
10 באוגוסט 2017

מעשה ממלך שגזר שמד ז'

 מעשה ממלך שגזר שמד או בשמו השני "מעשה ניסים" סיפור המעשה פעם אחד היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזירות שמד. שמי שירצה לישאר במדינה ימיר דתו. ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. […]
17 באוגוסט 2017

מעשה מזבוב ועכביש א'

רבי נחמן היה עורך נסיעות נעלמות ונשגבות, שאיש לא יוכל לעמוד על סודם, ובחזרה מאחת מנסיעותיו סיפר את המעשה הזו. ובנסיעה זו נסע רבינו עם אחד ממשמשיו, ורבינו היה נדמה לסוחר והמשמשו […]
7 בספטמבר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ב'

כי עיקר המלחמה של איש הישראלי היא למחות את זכר עמלק מן העולם, עמלק שמקרר את היהודי מעבודת השם, עמלק שאצלו הכל מקרה. ועד לעתיד לבוא, שימחה שמו מן העולם, עיקר המלחמה […]
נגישות