מעשה מאבדת בת מלך א' – מלכות

ספירת המלכות, היא האחרונה מעשרת הספירות הקדושות שבהן ה' יתברך מנהיג העולם. את חסדי ה' כולם רואים [כי הוא זן ומפרנס לכל, מקרני ראמים ועד ביצי כינים], וכן את גבורותיו [רעידות אדמה אימתניות, סופות ציקלון, והעולה על כולן, המוות], חכמתו המופלאה [כיצד בליוני תאים מתנהלים בהרמוניה מופלאה בגופו של האדם]… ומי מנהל את הכל? עשה […]

נגישות