17 באוגוסט 2017

מעשה מזבוב ועכביש א'

רבי נחמן היה עורך נסיעות נעלמות ונשגבות, שאיש לא יוכל לעמוד על סודם, ובחזרה מאחת מנסיעותיו סיפר את המעשה הזו. ובנסיעה זו נסע רבינו עם אחד ממשמשיו, ורבינו היה נדמה לסוחר והמשמשו […]
7 בספטמבר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ב'

כי עיקר המלחמה של איש הישראלי היא למחות את זכר עמלק מן העולם, עמלק שמקרר את היהודי מעבודת השם, עמלק שאצלו הכל מקרה. ועד לעתיד לבוא, שימחה שמו מן העולם, עיקר המלחמה […]
13 בספטמבר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ג'

במצב פשוט סתם בן אדם לא היה מגיב כמו שמלך הגיב, שהתמיה עצמו והתחיל לחשוב, כי בדרך כלל האדם מסתכל על כל דבר באופן שטחי, ולא מעמיק להתבונן במאורועתיו, לדעת מה זה […]
19 באוקטובר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ד'

רבי נחמן חושף כאן עוד פן לא כל כך נעים במשנתם של "כפויי הטובה" והוא שכל השמחות, ריקודים וזמר שלהם, הוא כאשר עולה על לבם איזו תכנית ומזימה להציק ולהשפיל את צד […]
26 באוקטובר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ה'

דרך המלכים, כמו שמובא בסיפור, הוא לתלות את הכתר על דמות דיוקנם כשנשכבים לישון, ומנהג זה שיש להם למלכים הוא, משום שמלך תמיד נשאר 'מלך', אפילו כשהוא הולך לישון; ואף שוודאי אין […]
4 בנובמבר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ו'

את הקטע הזה של הסיפור, שהחזירו האנשים את הכתר על ראש הדיוקן, ישנם הדורשים לשבח וישנם לגנאי- לשבח, שהיה לאותם 'גוזמאות אנשים' הרהור תשובה, ועל כן רחצו את הכתר- שהוא ענין המלכות, […]
9 בנובמבר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ז'

המלך רצה לדעת לאיזה נימוס של איזה אומה שייך אותו דף שהגן עליו, וכשהביט ראה שכתוב בו הנימוס של האומה הישראלית, ויש כאן דבר שצריך להבין – מה הוא זה שכתב רבינו […]
16 בנובמבר 2017

מעשה מזבוב ועכביש ח'

המלך ישב עצמו על כך שיהיה ישראל, רבי נחמן מלמד אותנו בזה שכדי להצליח להוציא רצון טוב אל פועל ואפילו בגשמיות צריך ישוב הדעת, והיינו – גמירות דעת, כי באמת שכשעולה על […]
נגישות