23 בנובמבר 2017

מעשה ממלך וקיסר א'

בסיפור זה אין כמעט רמזים בכתבי ר' נתן ולא בכתבי רבי אברהם בן רבי נחמן אלא רק מעט רמזים בכתבי רבי נחמן מטולטשין. בסיפורינו נרמז ענין חיבור החכמה והבינה, והוא – שבמעלות […]
2 בדצמבר 2017

מעשה ממלך וקיסר ב'

דיברנו מכך שזיווג השני, זעיר אנפין ומלכות, הוא בחינת עצות מעשיות לעבודת השם, כיצד להעביר את תבערת הלב לטוב – לעולם המעשה, וצריך לדעת שקיום העצה מותנה בכך שהשומע יקבל את העצה […]
9 בדצמבר 2017

מעשה ממלך וקיסר ג'

לאחר שנפגשו המלך והקיסר חזרו לביתם ונולדו להם בן ובת. לכאורה לא מוזכר בסיפור מה היא העצה, שאותה בוודאי מצאו, ושעל ידה זכו להולדה. ובהקדם דברי רבי נחמן בלקוטי מוהר"ן תניינא תורה […]
26 בדצמבר 2017

מעשה ממלך וקיסר ד'

ביאור הענין הוא; הבן מלך היה בצער על כך שלא עלה יפה זיווגו עם הבת קיסר וכל כך גדל צערו עד שנחלה; כזו היא דרכו של איש הישראלי להיות בצער תמיד על […]
13 בינואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ה' – קשרים

קשר של אהבה "וסיפרה לו שאינה רוצה שום שידוך מחמת ההתקשרות עמו…" – הקשר המאחד בין כנסת ישראל להקב"ה אינו בר התרה. 'אהבתי אתכם אמר השם' – הקב"ה איננו חפץ בשאר העמים […]
27 בינואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ו' – תורה ואמונה

לאחר שקיימו את העצה של 'אף על פי כן' – 'או יהודי או צלוב', מיד נועצו להם מן השמים את העצה המרכזית בעבודת המידות, האמונה והתשובה והיא המסע תוך ים התלמוד, הלימוד […]
1 בפברואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ז' – חוץ לישוב

כי כאשר רוצה להתקרב לעבודת ה' יתברך, ומתרצה לזה, שזו היא דרך האמת, עיקר המניעה שמסתערת על נפשו של היהודי היא ה'יציאה מחוץ לישוב'. לצאת החוצה, חוץ למוסכמות החברתיות, הנורמטיביות, להפוך להיות […]
11 בפברואר 2018

מעשה ממלך וקיסר ח' – יין המשכר

"אמר משל שפעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב אינגרישער [אונגרי]. פעם אחת אמר המשרת והבעל עגלה להבעל הבית הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל […]
10 במרץ 2018

מעשה ממלך וקיסר ט' – ים החכמה

ים החכמה… תיכנס!!! המלך בנה את ארמונו על הים, אבל תוך הים עצמו לא אזר כוחו להיכנס. בלימוד התורה ישנן ב' צורות. צורה אחת היא לימוד שלא לשמה, אם בכדי שיקרא רבי […]
נגישות