שעורים

11 במרץ 2018

אודות הרב ראש המוסדות

אודות הרב ראש המוסדות מאחורי המושג ‘מוסדות ברסלב- חיי עולם’ אשר כבר קנו להם שם בכל קצוות ארה”ק, ורבים שנהנו מפעילויות התורה והחסד הענפות אשר להם, עומד לו ‘כח המושך והמניע’ שתמיד […]
6 במאי 2018

נר נשמה

נר נשמה מנהג קדום בעם ישראל, עד שכמעט ואין שורשו ידוע, הוא להדליק נר נשמה לעילוי נשמת הנפטרים, בין אם זה קרובים שנפטרו, ובין אם זה על קברי צדיקים. בכל בית קברות […]
6 במאי 2018

שבת שלום

שבת שלום בשבת נהוג לברך אחד לחבירו “שבת שלום”, או “גוט שאבעס”, כמה יפה הוא המראה בליל שבת, אחר תפילת ערבית, שכולם מברכים איש את רעהו “שבת שלום” באהבה וחיבה, ויש גם […]
13 בספטמבר 2020

פדיון נפש באסכולת מוהר”ן מברסלב

פדיון נפש באסכולת מוהר”ן מברסלב מבאר רביה”ק מוהר”ן מברסלב זי”ע במעלת הפדיון נפש (ליקוטי מוהר”ן תורה ק”פ), התורה שם מתחילה “בעניין סגולת הפדיון”, ושם מסביר רבינו איך עובד הפדיון, וכיצד מועיל נתינת מעות להמתיק […]
למסירת פדיון נפש
נגישות