בהירות הנהגות אמת – שיעור י"ב

ישנו עניין נוסף אצל המתבגרים, והיא הבהירות בהנהגות הבית, כלומר שכל דבר שנהוג אצלינו בבית בנושא היהדות, מוטל עלינו להבהיר אותו ולהעביר אותו, בצורה הכי בהירה וייסודית למתבגרים.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי