בהירות הנהגות אמת

בהירות הנהגות אמת – שיעור י”ב

ישנו עניין נוסף אצל המתבגרים, והיא הבהירות בהנהגות הבית, כלומר שכל דבר שנהוג אצלינו בבית בנושא היהדות, מוטל עלינו להבהיר אותו ולהעביר אותו, בצורה הכי בהירה וייסודית למתבגרים.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.