בהירות הנהגות אמת – שיעור י"ב

ישנו עניין נוסף אצל המתבגרים, והיא הבהירות בהנהגות הבית, כלומר שכל דבר שנהוג אצלינו בבית בנושא היהדות, מוטל עלינו להבהיר אותו ולהעביר אותו, בצורה הכי בהירה וייסודית למתבגרים.

למסירת פדיון נפש
נגישות