עצות מעשיות בחינוך הנער – שיעור ב'

עצה ראשונה להצליח בחינוך הילדים, זה שהעניין הזה יהפוך להיות נושא, אמנם החיים מורכבים מעוד אין ספור תחומים, עם כל זאת יש להקדיש מקום חשוב לחינוך הילדים, דבר נוסף זה הסבלנות לטיפול הנושא זה, וכדו', ועוד מקבץ של עצות רבות בשיעור שלפניכם.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי