עצות מעשיות בחינוך הנער

עצות מעשיות בחינוך הנער – שיעור ב’

עצה ראשונה להצליח בחינוך הילדים, זה שהעניין הזה יהפוך להיות נושא, אמנם החיים מורכבים מעוד אין ספור תחומים, עם כל זאת יש להקדיש מקום חשוב לחינוך הילדים, דבר נוסף זה הסבלנות לטיפול הנושא זה, וכדו’, ועוד מקבץ של עצות רבות בשיעור שלפניכם.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.