הירשם לרשימת תפוצה

לשאר הפוסטים שלנו

תמוז

תמוז – חודש ההתבכיינות…

תמוז – חודש ההתבכיינות… לקראת הופעתו של חודש תמוז נעצור קימעא ונחשוב. חודש תמוז הוא החודש שבו המרגלים תרו את הארץ, כך שבעצם עיקר חטא המרגלים היה בחודש תמוז. ומובא בקדמונים שחודשי

פרשת השבוע

פרשת השבוע – פרשת חקת

פרשת חקת חוק מגלה המחוקק "זאת חוקת התורה" יש בתורה משפטים שזה מצוות התורה שיש בהם טעם, וחוקים זה מצוות התורה שאין בהם טעם, והם כחוק שכל קיומו מכוח המצווה. ויש להבין

נגישות