פרשת השבוע – פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא

בובות על חוט

בפרשתנו, כי תבוא, אנו מוצאים פסוקים המבטיחים לישראל עתיד גרוע – אם לא יקשיבו לקול ה': " והיה אם לא תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו וכו', ובאו עליך כל הקללות האלה וכו' ארור אתה בעיר, וארור אתה בשדה וכו'" [דברים כ"ח ט"ו ט"ז]

לפעמים האדם שואל איך יתכן שהבורא ירצה בסבל הבנים שלו, הרי אין כאהבת ה' יתברך לעם ישראל, אז איך הוא יכול לגרום לנו, קושי וכאב.

זו שאלה ידועה, ונשאלת בעיקר על אירועים שונים, כדוגמת השואה הארורה. ניצולי שואה רבים, שחיו את אימת הנאצים ימח שמם, עזבו את יהדותם, מחמת השאלה, למה עשה זאת אלקים?

***

כתוב בפסוקים "כי כאר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מייסרך" [פרשת עקב ח' ה']

ה' מגלה, שהעונשים הבאים על עם ישראל, הם כמו שהאדם מכה את בנו על מעשה לא ראוי, הבן חש כאב, צער, והוא אף בוכה. אך האב ממשיך, בשביל טובת הבן, שיהיה מחונך ולא יגדל פרא. שיתרגל לערכים טובים והתנהגות נכונה.

נזכור ונפנים, שהכאב, הקושי והצער, לטובתינו. אבא מעניש אותנו – הבנים. אם נרגיש כך, נראה את הכל באור שונה.

***

אפשר להמשיל זאת לסיפור מענין. אין מציאות כזאת, אך לו היתה. בעל תאטרון בובות, שהכניס נפש בבובות שלו. הם עצמם לבד, משחקים בבימה ועושים פעלולים, יש להם רגש, הם חיים, אוכלים ושותים.

ואז החליט הבעלים, לקחת את הנפשות. יש לו סיבה נסתרת מהבובות – למה לעשות זאת. ואחרי כן הוא יפצה אותם על הצער.

האם גם אז יהיו קושיות? הרי במקרה כזה שלא יקרה, נוכל לקבל שכך צריך לעשות… ואפילו אם הבובות יתרעמו מאד.

אנו הבובות של הבורא, המפעיל אותן. בובות, לא מבינות הכל. ישנם דברים הנסתרים מאחורי פרגוד החיים, שרק אחרי כן, כשעולים אל השמים, הינם מתבהרים.

ולא צריך להוכיח את מוגבלות השכל האנושי, זהו דבר ברור ביותר, לפני הרבה מחקרים ותגליות, חשבו שאין מוצא ופתרון, ופתאום התגלה רעיון חדש, השקפות שונות, שהתחדשו במאה העשרים, פעם דיקטטורה, היום דמוקרטיה, וכל זמן חשבו שהשיטה הנוכחים היא הנכונה.

ולאיפה נעלם השכל המוערך כל כך? מדוע פעם הוא נוטה לכאן ואחרי כן לצד ההפוך.

רבי נחמן מברסלב כותב בספרו שיחות הר"ן [שיחה ג'], שתכלית הידיעה היא, שנדע שאנחנו לא יודעים. שנאמין בבורא בלי פקפוק. ואפילו אם קשה, כואב, ויש קושיות ושאלות, נבין, שלא הכל יודעים.

הרבי מקוצק אמר משפט חריף ביותר, 'אלוקים שדרכיו מובנים אני לא רוצה' (!!!)

אנחנו מאמינים בבורא שהוא אבינו אוהבנו, העושה לבניו רק טוב. לא הכל ברור. ישנם חלקים נסתרים, כשנעלה אל השמים יתבהר הכל!

נגישות