התמודדות מול מראות הרחוב

התמודדות מול מראות הרחוב – שיעור י”א

כשילד הולך ברחוב ורואה מראות שנוגדים את רוח התורה, יש להסביר לו את השקפת התורה, ולאחר מכן להתמודד עם תופעות הלוואי, וכמו שברפואה נותנים תרופה, אף שיש לה תופעות לוואי לא טובות, ואחר כך מתקנים את התופעות.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.