מסגרת והכנסה למסגרת – שיעור ט'

מסגרת אצל הנער המתבגר, זה מקביל למשמעת אצל הקטנים, אלא שאצל הנערים הגרסה היא יותר עדינה, ולכן יש ללמוד גם את הדרך שבה מתאפשר להכניס את המתבגרים, אל המסגרת ברוח טובה ובהסכמה הדדית.

למסירת פדיון נפש
נגישות