שיעור א' – מבנה הנפש של הנוער בימינו והשלכותיו

הנער בין ימינו בטרם מועד, חש את עצמו לאיש שעומד בפני עצמו, ולכן רואה בכל מחנך אשר מורה לו את הדרך אשר ילך בה, כעריץ המושל בו בלא טעם וסיבה, ועל כן יש לדעת את דרך ההתמודדות עם תחושה זו הנמצאת בנער.

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי