מבנה הנפש של הנוער בימינו והשלכותיו

שיעור א’ – מבנה הנפש של הנוער בימינו והשלכותיו

הנער בין ימינו בטרם מועד, חש את עצמו לאיש שעומד בפני עצמו, ולכן רואה בכל מחנך אשר מורה לו את הדרך אשר ילך בה, כעריץ המושל בו בלא טעם וסיבה, ועל כן יש לדעת את דרך ההתמודדות עם תחושה זו הנמצאת בנער.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.