אודות הרב ראש המוסדות

מאחורי המושג 'מוסדות ברסלב- חיי עולם' אשר כבר קנו להם שם בכל קצוות ארה"ק, ורבים שנהנו מפעילויות התורה והחסד הענפות אשר להם, עומד לו 'כח המושך והמניע' שתמיד דוחף הלאה, ברוח שאינה מצויה ואינה פוסקת, הלא הוא מורנו הרב שליט"א.

ועל כן, מן ההכרח הוא להביא כאן, מעט ממסכת חייו, ולו בכדי שנוכל להביט מעט, כ'מציץ מן החרכים', אחר דמות מופלאה זו, שהיא לב ליבה של המערכת הענפה, שנבנתה במשך השנים, אשר כמובן 'לא מן האבן נולדה', אלא מרצונות וכיסופים של איש אחד, מיוחד.  

איך הכל התחיל

מורינו הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, נולד בשנת תשכ"ב, להרב שלום סאלם ומרת טריה תמר אלכורת ז"ל, בעיר רמת גן, הוריו- עולי תימן הקימו בית המדקדק בתורה ובמצוות, ומשפחה ברוכת ילדים. לימודיו- בביה"ס יסודי דתי ברמת גן, ואח"כ בתיכון דתי, ומשם פנה לישיבת מרכז הרב למשך כחצי שנה. מהישיבה פנה ליחידות נבחרות ביותר בצבא, כשהוא מתקדם שם בסולם הדרגות, עד שבמלחמת לבנון הראשונה שירת כמפקד ובהמשך- כקצין ביחידת 'צנחנים' בעומק הקרבות בעיר ביירות, אשר למעשה שם התנהלה עיקר המערכה. עקב הלחימה הקשה, וחברים רבים שנפלו, החל להתבונן בתכליתן של החיים, אשר התגמדו להם למול חרבו המונפת ללא הרף של מלאך המוות, הסיכון המוחשי הגדיל את הרצון לחיות, מה שממילא גרר בעקבותיו את השאלה, למה בכלל לחיות?, התבוננות זו דחפה לבחור בחיי יהדות עמוקים יותר, ולהעניק לדורותיו הבאים אחריו את התובנה שהשיג שם- בגיא צלמוות.

באוהלה של תורה

לאחר סיום המלחמה מיהר ליישם את מסקנותיו ופנה לחפש ישיבה, בד בבד החלו לחצים מצד רשויות הצבא שלא היו מוכנים להשלים עם פרישתו שהיוותה מכה בעבורם, אך הרב דבק בדרכו שלו, והחל בלימודיו בישיבת 'נתיבות עולם' בעיר ב"ב, כשמקביל החל להשתתף בשיעוריו של הרה"ח רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, מגדולי משפיעי ברסלב בדור הקודם וממעתיקי השמועה. את תורת ברסלב קיבל מרבו הרב"ז חשין זצ"ל, וזכה עוד להכיר את גדולי חסידי ברסלב מהדור הקודם, והשתתף בקיבוץ של חסידי ברסלב בראש השנה בירושלים עוד בחיי הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, שאף הורה לו להשתתף בקיבוץ בירושלים, ועם פתיחת מסך הברזל החל להשתתף בקיבוץ של חסידי ברסלב על ציונו של רה"ק בעיר אומן. לאחר שסיים שנת לימודים בישיבת נתיבות עולם עבר ללמוד בישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק, שם הוסיף בלימודיו למשך כעשרים וחמש שנה. בישיבת סלבודקה נקשר מאוד לרבותיו ראשי הישיבה הגאון הגדול הרב דב לנדו שליט"א, וכן הגאון הגדול הרב משה הלל הירש שליט"א, ולמד בחברותא עם המשגיח הגרי"ד יונגר שליט"א, שהם מצידם השיבו לו אהבה על אהבתו, וזכה לקירוב גדול מצידם.

ניצני קהילת חיי עולם

בשנת תש"ן פנו למורינו הרב שליט"א מספר חברי ילדות שימסור שיעור ביהדות בבית הכנסת המקומי בר"ג, ואחר התייעצות וקבלת ברכותיהם של רבותיו, הרה"ח רבי בנימין זאב חשין זצ"ל ויבלח"ט הגר"ד לנדו ראש ישיבת סלבודקא, והגר"נ קרליץ גאב"ד ב"ב, החל להתעסק בקירוב רחוקים. בשנת תשנ"א עברו השיעורים לבית כנסת 'תפארת ישראל' ברמת גן למשך כשש שנים, ומשם עברו לצריף ברחוב 'המחתרת' שם התפתחה לה הקהילה, עד שתלמידי הרב פנו אליו בבקשה להתאחד לקהילה מגובשת. באותה תקופה הוקמו גנים לבנים ולבנות, תלמוד התורה 'חיי עולם' ובית חינוך לבנות 'בנות ציון' על טהרת הקדש, לרווחת בני הקהילה, ובס"ד בהמשך אף עברו למבנה מפואר משלהם בעיר בני ברק ברחוב 'בעל התניא' 26. עם השנים, לכשגדלו הנערים, והוכר הצורך להקים 'ישיבה לצעירים', אזר הרב חלציו והקים את 'ישיבת מוהר"ן לצעירים בני עליה' על שם רביה"ק מוהר"ן מברסלב, שעם השנים נוספה לצידה אף ישיבה לבחורים בוגרים יותר. בד בבד נפתח הסמינר לבנות 'בנות ציון'. והכל לקראת העברת לפיד הדורות הלאה בדרך המסורה, ועוד היד נטויה.
נגישות