parallax background

פרשת השבוע – פרשת בלק

פרשת בלק

עוצמה יהודית!

 

השואה היהודית שהתקיימה במקביל למלחמת העולם השנייה, היא הסיפור העצוב ביותר שהתרחש לעם ישראל מאז היותו לעם (אחרי חשבון הגלות וההרג בזמן חורבן שני מקדשות – כך בשם צדיקים).

בכלל, אין אירוע מטלטל ומזעזע בהיסטוריית העולם הכללי, יותר מחורבן ששה מליון יהודי אירופה. מלחמת העולם עצמה -הקרבות והכיבושים- מתגמדת למול הרצח השיטתי הנורא של הנאצים ימ”ש.

כעשרים ושבעה אלף ספרים נכתבו על המלחמה. השואה לעומת זאת, זכתה לסיקור של -למעלה מארבעים אלף ספרים- סופרים גויים ויהודים כאחד.

חלק מהסיפורים עוסקים בגבורה הרוחנית. ישנם גם סיפורים של פולנים ששהו במחנות הריכוז יחד עם היהודים, אשר מודים בעוצמה היהודית.

סיפור אחד בקצרה:

באחד מן ממלכות השטן, נתמנה נער יהודי לאחראי על מחסני הלחם. בכיסו היה מפתח, והוא היה המוציא והמביא. כמובן, תחת עינו הפקוחה של אחד מרבבות מלאכי המוות. אם היה מפלה את אחד מן האסירים לטובה, או אוכל מן המנות בהחבא – אחת דתו להמית.

ליל ערב חג הסוכות. מרגיש הנער השוכב על דרגש האסירים ביד המטלטלת את כתפו בחוזקה. ממצמץ הוא בעיניו, ולפניו יהודי אסיר הלוחש לו דבר מה.

“אנא, הבא לי את המפתח להיכנס אל מחסן הלחם” הוא מתחנן “בניתי סוכה תחת אפם של הארורים, ואני רוצה לזכות לאכול בה מחר, ערב חג הסוכות, ‘כזית’.

“אין בעיה” משיב הנער בן הארבע  עשרה “בתנאי, שאשתתף אתך בסוכה”.

זאת סכנת מוות, פיקוח נפש גמור, ובשוויון נפש והחלטה יציבה גומר הנער בדעתו שמעדיף הוא למות תמורת המצוה…

***

בפרשתנו בלק, בלעם משבח לישראל “מה טבו אהליך יעקב, משכנתיך ישראל” (במדבר כד,ה) ועוד משפטים רבים בסגנון.

יש השואלים, מדוע מגיעים שבחים רבים כל-כך לעם היהודי, מדוע הוא נקרא העם הנבחר. סוף סוף נדמה הוא ככל העמים, עפר לפיהם.

להם אני אומר: קיראו מעט היסטוריה, בשנות הזעם מסופר על אינסוף מקרי גבורה יהודית רוחנית, הצילו אחרים, וויתרו והתגברו.

קראו מעט והתגאו בעם שלכם… אל תרגישו שווים בין שווים. הרימו ראש!!!

 

 

 

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.