parallax background

פרשת השבוע – פרשת בהר

פרשת בהר

אל אמונה

(סיפור אמיתי שהיה , אם כי בשינוי פרטים)

דיוויד נהג ברכבו ברחובות מנהטן. הביוואיק החדשה החליקה כחמאה על גבי כביש האספלט הרחב, אל עבר מגדלי התאומים.

משרדו של דיוויד שכן באחד מבניינים אלו. והוא מיהר, כעת בשעה זו של בוקר זמן תחילת העבודה.

לפתע תפח על מצחו בתנועה של אדם הנזכר בדבר מה.

“אוי שכחתי” מלמל, “עוד לא הספקתי ללמוד את דף היומי”.

הוא החנה את המכונית בבניין חניה אדיר המימדים יצא מרכבו, ובמעלית השירות ירד לקומת הכניסה. הוא התיישב על ספסל ברחבה אשר למול המגדלים והוציא מכיסו כרך קטן עליו נכתב באותיות זהב ‘תלמוד בבלי’.

‘אני אמנם אאחר לפגישה עם איש העסקים אבל לימודי הקבוע איני מבטל’ קבע נחרצות בליבו!.

דיוויד החל ללמוד, חמש דקות, עשר דקות.

השעון הורה 08:10 ופתאום הגיח מטוס אדיר מימדים בשמים השלווים ונכנס בשלמותו למגדל בו היה צריך לשהות כעת.

“חסדי ה’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו”

***

בפרשיתנו בהר מבטיחה התורה לשומרי השמיטה:”וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית,הן לא נזרע ולו נאסוף את תבואתנו. וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשה את התבואה לשלוש השנים וכו’ (נ”ה כ’ כ”א)

אומר הקב”ה:”אין אדם שומע לי ומפסיד”. אין מושג שהעושה את רצון ה’ יתברך מקבל הפסד כלשהו.

וכמו בשמיטה .אף בכל נושא. בין בקדושה , בשמירת שבת או לימוד תורה ובכל המצוות כולם.

אין אדם שומע לאלוקים ומפסיד.

למסירת פדיון נפש
נגישות