parallax background

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

כמה זה שווה

רב בישראל השמיע שיעור לתלמידיו, לפתע הרגיש שהתלמידים אינם עירניים מספיק, החליט הרב לומר לפניהם מאמר מחודש ומעניין שיגרה את מוחם השנון ויסלק עייפותם.

“שאלה לי אליכם – ותשובתה בצדה” פתח, “מדוע לדעתכם זכתה אסתר המלכה למלוך על מאה עשרים ושבע מדינות?”

והסביר: “בגלל סבתה של סבתה אמנו שרה אשר מספר שנות חייה שבהם עשתה רצון קונה באופן מושלם ומדויק, עולה כמספר אלו המדינות”

כעת חזר הרב אל וסוגיא שעסק בה לפני רגעים, והתלמידים שנתעוררו המשיכו להקשיב במלא תשומת הלב.

מגיד המישרים רבי יעקב גלינסקי זצ”ל הבהיר וחידד את כוונת התנא – ראש הישיבה שהקיץ את תלמידיו על ידי מאמרו המחודש.

“התכוון התנא להסביר לבני הישיבה שלא כדאי להתנמנם ולהפסיד חיי נצח, שהרי כל שנה בחייה של שרה אמנו שווה מדינה שלמה אשר עליה משלה נכדתה הצדקת”

“ולפי חשבון זה כל חצי שנתה של שרה אמנו שווה לחצי מדינה, חודש – מחוז, שבוע – עיירה, יום – שכונה, ודקת לימוד חולפת שוהה רחוב או שנים…”

ואם כך בשכר גשמי, בשכר רוחני אין לשער!

*

כך הם הרגעים המעטים בעולם הגשם, כחרס הנשבר כחציר יבש וכציץ נובל, כצל עובר וכענן כלה וכרוח נושבת וכאבל פוקח וכחלום יעוף

המילים הללו לא פיוט ולא מליצה אלא אמת ברורה ויציבה אנשים נוטים להאמין שהחיים ארוכים לפחות כאורך הגלות, הם מרגישים מחוסנים מפני המוות, שהרי הוא יציץ ויופיע מאי שם רק שיעברו את גיל השמונים, וגיל השמונים רחוק כל כך.

אבל זה אינו נכון, השנים הם חמקמקות כצלופח וזריזות כצבי, החיים הם כסרט נע, הילד לפתע בחור, והבחור פתאום מוצא עצמו כבן ארבעים, ואז כבר בן שישים.

נצלו את הרגעים הקלי ואובדים, כל רגע שווה זהב – יהלום, כל מצווה וחסד כל שהן הם יותר מכל הנאות העולם הזה – זה מובטח.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות