פיקוח ושמירה על הנערים – שיעור י'

הנערים בהתבגרותם זקוקים לשמירה ועזרה, אלא שיש לדעת כיצד להגיש לנער את השמירה והפיקוח, בלי שיתמרד וירגיש רדוף, כשהחשוב שבהם זה להעביר לו שהעזרה שלנו היא דבר חיובי, שממש מחויבת לטובתו הנער.

למסירת פדיון נפש
נגישות