פיקוח ושמירה על הנערים

פיקוח ושמירה על הנערים – שיעור י’

הנערים בהתבגרותם זקוקים לשמירה ועזרה, אלא שיש לדעת כיצד להגיש לנער את השמירה והפיקוח, בלי שיתמרד וירגיש רדוף, כשהחשוב שבהם זה להעביר לו שהעזרה שלנו היא דבר חיובי, שממש מחויבת לטובתו הנער.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.