פיקוח ושמירה על הנערים – שיעור י'

הנערים בהתבגרותם זקוקים לשמירה ועזרה, אלא שיש לדעת כיצד להגיש לנער את השמירה והפיקוח, בלי שיתמרד וירגיש רדוף, כשהחשוב שבהם זה להעביר לו שהעזרה שלנו היא דבר חיובי, שממש מחויבת לטובתו הנער.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי