עיצוב התנהגות דרך עידוד

עיצוב התנהגות עידוד – שיעור שביעי בסדרה מהכלים המרכזיים להקניית החינוך ועיצוב התנהגות, הוא ה"עידוד", עידודם של ילדינו לעשיית הטוב והישר, ודירבונם לעוד ועוד, שדבר זה טוב ומועיל, אף בפינות החלשות של הילד, ועוזר לשנות ולחזק את הנקודות תורפה שלהם.

חיזוקים ומחמאות עיצוב התנהגות

חיזוקים ומחמאות עיצוב התנהגות – שיעור שישי בסדרה אחד האמצעיים המרכזיים, ואולי אפילו המרכזי שבניהם, שנוטלים חלק בבניית נפשו של הילד, זה ה"מחמאה" שפירושו טוב יותר מ"חמאה"- הטוב שבחלב, וה"חיזוק" לחזק את הקיים מכבר בנפשו של ילדינו, ששניהם כלים נכבדים, לבנייתו של הילד בכלל, לעיצוב התנהגות שלו ולחיזוק התדמית שלו בעיני עצמו בפרט.

התמודדות עם בעיות משמעת

התמודדות עם בעיות משמעת בבית – שיעור חמישי בסדרה חשוב ביותר למען הקניית החינוך, זה נושא ה"משמעת", שאינה כניעה שזה ענין שנשמע דומה, אלא זה הכלי שנותן לנו אפשרות להעברת מסרים בבית, ואך ורק בבית שרכש לעצמו את המשמעת, יש אפשרות של אהבה. התמודדות עם בעיות משמעת

נגישות