דוד המלך

דוד המלך [divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] סיפור תחנות חייו של דוד המלך מייסד שושלת בית דוד ששלטה ביהודה במשך כ-420 שנה עד חורבן הבית הראשון. נעים זמירות ישראל מחבר ספר תהילים. העביר בורא העולם לפני אדם הראשון את כל הנשמות שעתידים להיבראות, והנה רואה אדם הראשון נשמה זכה וטהורה, אבל לא תשהה בעולם יותר […]

סיפור למלווה מלכה – אליהו הנביא ומקומו של משיח

סיפור למוצאי שבת רבי יהושע בן לוי היה מגדולי האמוראים שבדורו, ופעמים רבות זכה לראות את אליהו הנביא, זכור לטוב. באחת הפעמים שנגלה אליו אליהו הנביא. שאלו ר' יהושע על זמן ביאת המשיח, ענה לו אליהו: "לך ושאל אותו!", "והיכן אמצא אותו?" הוסיף רבי יהושע לשאול, ענה לו הנביא: "בפתחה של העיר רומי". ביקש רבי יהושע […]

מלווה מלכה – זמירות

זמר למוצאי שבת מחבר זמר זה שמו יצחק הקטן ושמו רשום בראשי החרוזים מהחרוז השני, והוא רבנו יצחק ב"ר יהודה אבן גיאת תלמידו של רבנו שמואל הנגיד.  זמר זה נתקן לשוררו במוצאי יום הכיפורים, וכך מוכח גם כן מן הזמר בעצמו המדבר מכפרת עוונות, אמנם מנהג ישראל לשוררו בכל מוצאי שבת, והוא על פי דברי […]

מלווה מלכה – איך עושים סעודה רביעית

איך עושים סעודה רביעית? הלכות סעודה רביעית שלאחר השבת אינן רבות אך יש לדעת אותן: מסדרים את השולחן כבשבת, מפה לבנה, תבשילים, חלות ולחמניות. ועדיף לבשל במיוחד לסעודה זו לפחות חלק מהמאכלים. בשביל כבוד הסעודה משאירים את בגדי השבת שכך רואים שזו לא סעודה רגילה, גם נוהגים להדליק נרות על השולחן או במדף המיועד לזה. […]

מלווה מלכה – מה הקשר בין סעודה רביעית לדוד המלך?

שבת המלכה – אי של שפיות אין מי שהמילה 'שבת' אינה נעימה לו לאוזן המילה 'שבת' מעלה עמה קולות וצלילים של רגיעה, מנוחה ושלווה. לאחר כל השבוע המפרך, המטרטר, העבודה, הבוס על הראש, הקניות הכסף והביגוד, באה שבת ובאה מנוחה, לרגע קצרצר היא באה וכבר היא הולכת, כשיום ראשון נראה כבר בפתח. המולת יום החול […]

לעולם יהא אדם רך כקנה

[five_sixth] "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז", מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר, ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו 'שלום עליך רבי' ולא החזיר לו, […]

נגישות