מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?

[five_sixth] אכילת מאכלי חלב בחג השבועות בחג השבועות נוהגים בכל תפוצות ישראל לאכול מאכלי חלב, והדבר מוזכר אפילו בספר ההלכה היהודי, השולחן ערוך, שהרמ"א מביא בהגהתו לשולחן ערוך, (אורח חיים, סי' תצ"ד, סעיף ג'), "ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות". ונאמרו בכך טעמים רבים: הרמ"א שהזכרנו לעיל, מדמה זאת לביצה והזרוע […]

נגישות