מעשה מאבדת בת מלך א' – מלכות

ספירת המלכות, היא האחרונה מעשרת הספירות הקדושות שבהן ה' יתברך מנהיג העולם. את חסדי ה' כולם רואים [כי הוא זן ומפרנס לכל, מקרני ראמים ועד ביצי כינים], וכן את גבורותיו [רעידות אדמה אימתניות, סופות ציקלון, והעולה על כולן, המוות], חכמתו המופלאה [כיצד בליוני תאים מתנהלים בהרמוניה מופלאה בגופו של האדם]… ומי מנהל את הכל? עשה […]

מעשה ממלך וקיסר י"ט – ממית ומחיה

כל אדם בר דעת יודע שדוקטור לא עוזר לאנשים מתים, תחית המתים היא לעתיד לבוא, [חוץ ממקרים בודדים ומופתים שנעשים על ידי גדולי הצדיקים שבכל דור]. אלא מה? – שיש מה שנקרא 'ניתוחי מתים' [השם ישמור], למה הוא מת? מה קרה? העולם תמיד שואל, מתעניין ומחפש, סיבת המוות מה היא. ושוכחים את התשובה הפשוטה ביותר […]

מעשה ממלך וקיסר י"ח – לטייל בים החכמה

לטיול בים החכמה יש אולי מעלה, אך כאשר עושים זאת שלא לשמה אלא רק לשום סיבה כלשהיא, לתועלתו העצמית, הרי על זה נאמר שתורה כזאת נעשית לו סם המוות. וכן מרומז בסיפור שטייל עם אשתו בים בכדי שתהיה רגילה באוויר הים, שמא פעם יצטרכו לברוח דרך הים. הרי היא סיבה צדדית, ועל כן לבסוף התגלגל, […]

מעשה ממלך וקיסר י"ז – נגלה ונסתר

כידוע יש ב' בחינות בלימוד התורה – תורה שבנגלה ותורה שבנסתר, נסתר הוא בלתי נראה, 'כל כבודה בת מלך פנימה', וכמו שדרשו חז"ל במסכת סוכה 'למה נמשלו דברי תורה לירך, מה ירך בסתר [מקום נסתר שבגוף], אף דברי תורה בסתר'. התורה הנגלית היא במשל של תחפושת לתורה שבעל-פה, המסתתרת בין תיבותיה וקוציה, בכל אות ואות, […]

מעשה ממלך וקיסר ט"ז – דין וחשבון

דו"ח… דין וחשבון! 'דין' פירושו העונש על סך העבירות שעבר, ו'חשבון' פירושו החשבון שהוביל לדין. אבל אם ככה היה צריך להיות כתוב ח"וד, חשבון ואח"כ דין. הגאון רבי אליהו מוילנא מגלה, שהחשבון המדובר הוא חשבון שנעשה אחרי פסק הדין, מה זה?, עוד חשבון? על העבירה בעצמה בוודאי שצריך לקבל עליה עונש, אבל יש עוד חשבון, […]

מעשה ממלך וקיסר ט"ו – גזלנים

גזלן, אומר רבי נתן, עניינו 'לדחוק את השעה'. כי למעשה, אם לא נגזר שיגיע לאדם ממון, אז לא יגיע אליו, לא משנה מה שיעשה, ואם לבסוף כן הגיע, אז בוודאי זה היה מגיע בכל מקרה. אך הגזלנים רוצים כמה שיותר בקלות, כאן ועכשיו, ויהי מה! יסוד זה של דחיקת השעה של הגזלנים הוא כל כך […]

מעשה ממלך וקיסר י"ד – רוח סערה

הנהגתה של בת הקיסר נפלאת היא, שהרי ידוע אצל כל ספן, שאם ישנה בים רוח סערה אין זו סיבה להתיר את הספינה ולפרוש הוילאות, ההפך הוא הנכון, לקשור את הספינה חזק יותר למזח ולקפל הוילאות, כדי שהרוח לא תשלוט בספינה ולא תטלטל אותה, ועוד ענין משונה הוא שהרי על הים לא הרגישו שום רוח סערה […]

מעשה ממלך וקיסר י"ג – להחמיץ את הלא טוב

בת הקיסר לא דחתה את הרעיון לגמרי, למעשה יכלה להשיב להם בשלילה גמורה, ש'לא נחזור עוד כלל', אך היא השיבתם 'נשהה כאן עוד קצת', ולבסוף כמובן שלא חזרו. ישנם פעמים שאין האדם יכול לדחות את היצר בשתי ידיים, כי אז תתעצם המלחמה כנגדו, ולא יוכל לעמוד כנגדה, ולבסוף יפסיד, אלא מה יעשה – 'ישהה' כמה […]

נגישות