31 במאי 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ג – להחמיץ את הלא טוב

בת הקיסר לא דחתה את הרעיון לגמרי, למעשה יכלה להשיב להם בשלילה גמורה, ש'לא נחזור עוד כלל', אך היא השיבתם 'נשהה כאן עוד קצת', ולבסוף כמובן שלא חזרו. ישנם פעמים שאין האדם […]
12 ביוני 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ד – רוח סערה

הנהגתה של בת הקיסר נפלאת היא, שהרי ידוע אצל כל ספן, שאם ישנה בים רוח סערה אין זו סיבה להתיר את הספינה ולפרוש הוילאות, ההפך הוא הנכון, לקשור את הספינה חזק יותר […]
1 ביולי 2018

מעשה ממלך וקיסר ט"ו – גזלנים

גזלן, אומר רבי נתן, עניינו 'לדחוק את השעה'. כי למעשה, אם לא נגזר שיגיע לאדם ממון, אז לא יגיע אליו, לא משנה מה שיעשה, ואם לבסוף כן הגיע, אז בוודאי זה היה […]
5 באוגוסט 2018

מעשה ממלך וקיסר ט"ז – דין וחשבון

דו"ח… דין וחשבון! 'דין' פירושו העונש על סך העבירות שעבר, ו'חשבון' פירושו החשבון שהוביל לדין. אבל אם ככה היה צריך להיות כתוב ח"וד, חשבון ואח"כ דין. הגאון רבי אליהו מוילנא מגלה, שהחשבון […]
30 באוגוסט 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ז – נגלה ונסתר

כידוע יש ב' בחינות בלימוד התורה – תורה שבנגלה ותורה שבנסתר, נסתר הוא בלתי נראה, 'כל כבודה בת מלך פנימה', וכמו שדרשו חז"ל במסכת סוכה 'למה נמשלו דברי תורה לירך, מה ירך […]
8 באוקטובר 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ח – לטייל בים החכמה

לטיול בים החכמה יש אולי מעלה, אך כאשר עושים זאת שלא לשמה אלא רק לשום סיבה כלשהיא, לתועלתו העצמית, הרי על זה נאמר שתורה כזאת נעשית לו סם המוות. וכן מרומז בסיפור […]
14 בנובמבר 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ט – ממית ומחיה

כל אדם בר דעת יודע שדוקטור לא עוזר לאנשים מתים, תחית המתים היא לעתיד לבוא, [חוץ ממקרים בודדים ומופתים שנעשים על ידי גדולי הצדיקים שבכל דור]. אלא מה? – שיש מה שנקרא […]
9 בינואר 2019

מעשה מאבדת בת מלך א' – מלכות

ספירת המלכות, היא האחרונה מעשרת הספירות הקדושות שבהן ה' יתברך מנהיג העולם. את חסדי ה' כולם רואים [כי הוא זן ומפרנס לכל, מקרני ראמים ועד ביצי כינים], וכן את גבורותיו [רעידות אדמה […]
4 באפריל 2019

כתר ביער – כוכבי אור

כתר ביער הצעיר נכנס בצעדים מהירים לגינה, תר בעיניו אחר מבוקשו. לכשלא מצא, החל סובב בין השבילים, הרהור שובב חולף במוחו, "גינה יפה מאוד, זה היה יכול להיות די נחמד, אלמלא שהגורמים […]
נגישות