כיצד שבים אל ה' יתברך

כיצד שבים אל ה' יתברך בבואנו לקראת יום הכיפורים וראש השנה, ימים בהם עורכים תשובה לפני הבורא, צריך להיות מוכנים, לדעת ולהבין, איך, ומה היא 'תשובה'. אילו דברים צריכים חרטה, ומדוע. כיצד ניגשים אל בורא, ובאיזה אופן מדברים איתו, מה הם המקומות הרצויים לערוך סדר תשובה ומתי, ומה בעצם – רצון השם בזה? *** מהי […]

יום הכיפורים, איך ומתי?

מתי חל יום כיפור תשפ”ג – 2022 יום הכיפורים לשנת תשפ”ג יחול ביום רביעי י’ בתשרי [5 באוקטובר למניינם]. העתקנו כאן מעט ממנהגי ערב יום כיפור סדר ערב יום הכיפורים א. כבר נתפשט המנהג לעשות כפרות בערב יום הכפורים, דהינו: שלוקחין תרנגול זכר לזכר, ותרנגולת לנקבה. ולמעוברת שתים, דהינו: תרנגול, שמא הולד זכר, ותרנגולת, שאפילו אם הולד נקבה […]

ראש השנה, איך ומתי?

מתי חל ראש השנה תשפ”ג ראש השנה לשנת תשפ”א יחול בימים שני ושלישי א’-ב’ בתשרי [26, ו27 לתשיעי למנינם] העתקנו כאן מעט ממנהגי ערב ראש השנה מלוקטים מפי סופרים ומפי ספרים.   סדר ערב ראש השנה א. “נוהגים להתענות ערב ראש השנה”, וכתוב במדרש שבזכות תענית זו נמחלין לו שליש מעברותיו, ואפילו נערים שהגיעו לגיל מצוות […]

סיפור לחודש אלול

סיפור מעבודת חודש אלול ר' ישראל בעל שם טוב קדוש ישראל, היה ידוע בנסיעותיו התכופות והפתאומיות, יכול היה בבוקרו של יום בהיר ושליו להודיע על רצונו לנסוע לאיזה מקום, אז היו מתכנסים תלמידיו הקרובים בעגלתו, ליסוע אל מחוז חפצם של רבם. לפעמים, אף לא היה אומר הבעש"ט לאן רצונו ליסוע, אלא היה מצווה על עגלונו […]

מתי מתחילים לומר סליחות?

ממתי ועד מתי, סליחות אלול תשפ"ב – תשרי תשפ”ג בשנה שלנו אלול תשפ"ג, 2022 למנינם, מתחילים באמירת הסליחות מיום שני, ב' לחודש אלול (29,8,2022) למנהג בני ספרד ותימן, ולפי מנהג בני אשכנז מתחילים ממוצאי שבת פר' כי תבוא, 18,9,2022 למנינם. את הסליחות אומרים עד יום כיפור. העתקנו כאן מעט הלכות מענין הסליחות, לכל שנה ובפרט […]

הפגישה, ההמלכה, הגאולה

מאחורי המאמר תפילת מוסף של יום ראש השנה מחולקת לשלש מלכוית, זכרונות, ושופרות. חלק השופרות שבתפילה גם כן מחולק לשלש סוגי שופרות: 1. שופר של מתן תורה, 'הפגישה' הראשונה של עם ישראל עם בורא עולם, מול הר סיני, הנמוך שבהרים. 2. שופר של ראש השנה, 'ההמלכה' בו מריעים לפני מלכו של עולם ביום ראש השנה […]

נגישות