חיזוקים ומחמאות עיצוב התנהגות

חיזוקים ומחמאות עיצוב התנהגות – שיעור שישי בסדרה אחד האמצעיים המרכזיים, ואולי אפילו המרכזי שבניהם, שנוטלים חלק בבניית נפשו של הילד, זה ה"מחמאה" שפירושו טוב יותר מ"חמאה"- הטוב שבחלב, וה"חיזוק" לחזק את הקיים מכבר בנפשו של ילדינו, ששניהם כלים נכבדים, לבנייתו של הילד בכלל, לעיצוב התנהגות שלו ולחיזוק התדמית שלו בעיני עצמו בפרט.

נגישות