ליל הסדר

לתרומת קמחא דפסחא לעזרה ותמיכה למשפחות מעוטי יכולת לחג הפסח הקישו כאן הלילה הראשון של חג הפסח מכונה ליל הסדר מהו "ליל הסדר"? מה שונה לילה זה מכל שאר לילות חגים אחרים? איזה סדר יש בו? ליל הסדר הוא הלילה הזה שהוא הלילה שה' עבר בארץ מצרים, והרג את כל בכורי המצרים, ועם ישראל לא […]

נגישות