פסח

21 במרץ 2018
ליל הסדר

ליל הסדר

הלילה הראשון של חג הפסח מכונה ליל הסדר מהו “ליל הסדר”? מה שונה לילה זה מכל שאר לילות חגים אחרים? איזה סדר יש בו? ליל הסדר הוא הלילה הזה שהוא הלילה שה’ […]
למסירת פדיון נפש
נגישות