22 ביולי 2019

פרשת השבוע – פרשת מטות

פרשת מטות ראיית הצדיק!   רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זי"ע, רבן של ישראל, הקים את אגודת ישראל. אגודה של רבנים מכל רחבי אירופה שידאגו לכלל ישראל, יפעלו בחצרות השלטון לבטל גזרות […]
8 באוגוסט 2021

פרשת השבוע – פרשת שופטים

פרשת שופטים משפט צדק בשכונתו של רבן גמליאל ואחותו גר שופט נכרי, שמו הלך לפניו כאחד שאינו לוקח שוחד וכל דיניו דיני צדק. רבן גמליאל ידע את האמת, הדין הוא שהשוחד מתגלגל […]
15 באוגוסט 2021

פרשת השבוע – פרשת כי תצא

פרשת כי תצא לשמור על הבית נקי ירושלים של פעם, בתי אבן עתיקים חצי – קומה, צפופים על פיסת קרקע צרה, משמשים כמקום מגורם של האנשים. הרחובות, הינם שבילים כבושים ביד אדם. […]
24 באוקטובר 2021

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה כמה זה שווה רב בישראל השמיע שיעור לתלמידיו, לפתע הרגיש שהתלמידים אינם עירניים מספיק, החליט הרב לומר לפניהם מאמר מחודש ומעניין שיגרה את מוחם השנון ויסלק עייפותם. "שאלה לי […]
7 בנובמבר 2021

פרשת השבוע – פרשת ויצא

פרשת ויצא בפני הרצון החסידים נוהגים לומר בדיחה בשבוע פרשת ויצא. היכן רמוז בתורה שיעקב אבינו נהג לחבוש שטריימל? – הם שואלים ועונים – שכן כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". […]
14 בנובמבר 2021

פרשת השבוע – פרשת וישלח

פרשת וישלח לנתב את הרצון הרה"ק ר' נתן שטרנהרץ זיע"א תלמידו המפורסם של רבינו נחמן מברסלב היה מקורב מאד לרבו. בכל עת אפשרות גם לא בזמני חגים ושבתות, נסע לעיירת ברסלב בשביל […]
28 בנובמבר 2021

פרשת השבוע – פרשת מקץ

גאון לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין הגיע עשיר מופלג. מעילו היה מהודר עד מאד, לכובעו ננעצה נוצה גדולה ואדומה, ןמגפיים בוהקות היו לרגליו. רק נכנס העשיר לבית הדל והריק של רבן של […]
5 בדצמבר 2021

פרשת השבוע – פרשת ויגש

פרשת ויגש מתחת לקברו של צ'רצי'ל כבר שנתיים שאין ממשלה יציבה… נו, אז אפשר לכתוב קצת פוליטיקה. למי שלא יודע באחד מחדריו המסועפים של ראש הממשלה מוצבת על כנה תמונתו של וינסטון […]
12 בדצמבר 2021

פרשת השבוע – פרשת ויחי

פרשת ויחי זמן הקץ זה קרה כשאינתיפדת הסכינים המחרידה היתה בעיצומה, שלשה מחבלים שעטו לבית הכנסת בו התפללו יהודים עטופי לטית ומעוטרי תפילין את תפילת השחר. מטרתם ברורה – ביצוע טבח נורא! […]
נגישות