פרשת השבוע – פרשת שמות

פרשת שמות בשעה אחת לפני אלפים שנה. חיילי הגוים צבאו על ירושלים, הבקיעו את חומתה והרסו, רמסו וטבחו בכל הנקרה בדרכם, והקיפו את בית המקדש, מקום שכינתו של האלקים. גם החיילים לא העזו להיכנס. פחדו הגוים שיפרע האלוקים ממי שביזה את הקודש. לכן החליטו לבקש מיהודי מומרלבזות את המקדש בראשונה. אז הקללה תהיה תלויה עליו […]

פרשת השבוע – פרשת וישלח

פרשת וישלח לנתב את הרצון הרה"ק ר' נתן שטרנהרץ זיע"א תלמידו המפורסם של רבינו נחמן מברסלב היה מקורב מאד לרבו. בכל עת אפשרות גם לא בזמני חגים ושבתות, נסע לעיירת ברסלב בשביל לדלות מים חיים המרווים נפש צמאה. לא אחת, זכה התלמיד בסתם יום של חול, להסתובב יחד עם הצדיק המאלפו בינה – בשבילי העפר […]

פרשת השבוע – פרשת ויצא

פרשת ויצא בפני הרצון החסידים נוהגים לומר בדיחה בשבוע פרשת ויצא. היכן רמוז בתורה שיעקב אבינו נהג לחבוש שטריימל? – הם שואלים ועונים – שכן כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". וכי יעלה על דעתך שיעקב אבינו יצא מעירו בלא שטריימל?! ולעניינו – מנהיג ישראל הבעל שם טוב הקדוש התחיל להתפרסם ולהתגלות בגיל 36. […]

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה כמה זה שווה רב בישראל השמיע שיעור לתלמידיו, לפתע הרגיש שהתלמידים אינם עירניים מספיק, החליט הרב לומר לפניהם מאמר מחודש ומעניין שיגרה את מוחם השנון ויסלק עייפותם. "שאלה לי אליכם – ותשובתה בצדה" פתח, "מדוע לדעתכם זכתה אסתר המלכה למלוך על מאה עשרים ושבע מדינות?" והסביר: "בגלל סבתה של סבתה אמנו שרה […]

פרשת השבוע – פרשת כי תצא

פרשת כי תצא לשמור על הבית נקי ירושלים של פעם, בתי אבן עתיקים חצי – קומה, צפופים על פיסת קרקע צרה, משמשים כמקום מגורם של האנשים. הרחובות, הינם שבילים כבושים ביד אדם. צריחי המסגדים השונים צצים בינות לבתים, משוונים לעיר מראה מוסלמי אדוק. חומה גבוהה מקיפה את העיר. אי שם באחד מהכוכים נמצא ביתו של […]

פרשת השבוע – פרשת שופטים

פרשת שופטים משפט צדק בשכונתו של רבן גמליאל ואחותו גר שופט נכרי, שמו הלך לפניו כאחד שאינו לוקח שוחד וכל דיניו דיני צדק. רבן גמליאל ידע את האמת, הדין הוא שהשוחד מתגלגל מתחת לשלחן ולא מעליו, לכן נראה השופט צדיק-תמים. תכנן התנא הקדוש יחד עם אחותו להפילו בפח. פתחו הם תיק בבית דינו של השכן, […]

פרשת השבוע – פרשת ויחי

פרשת ויחי זמן הקץ זה קרה כשאינתיפדת הסכינים המחרידה היתה בעיצומה, שלשה מחבלים שעטו לבית הכנסת בו התפללו יהודים עטופי לטית ומעוטרי תפילין את תפילת השחר. מטרתם ברורה – ביצוע טבח נורא! צעקות שטנה בשפה ערבית מדוברת וזעקות היהודים המפוחדים התערבלו לכדי בליל קולות השייך לאחד ממדורי הגהינום, זהו לא עוד בוקר רגיל בשכונת הר […]

פרשת השבוע – פרשת ויגש

פרשת ויגש מתחת לקברו של צ'רצי'ל כבר שנתיים שאין ממשלה יציבה… נו, אז אפשר לכתוב קצת פוליטיקה. למי שלא יודע באחד מחדריו המסועפים של ראש הממשלה מוצבת על כנה תמונתו של וינסטון צ'רצ'יל. כתב ניגש אל ראש הממשלה ושאלו: 'צ'רצ'יל היה ידוע כ'טוחן' סיגרים, גם אתה הרי לא מתנזר משאיפת עשניהם של המשובחים שבהם – […]

פרשת השבוע – פרשת מקץ

גאון לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין הגיע עשיר מופלג. מעילו היה מהודר עד מאד, לכובעו ננעצה נוצה גדולה ואדומה, ןמגפיים בוהקות היו לרגליו. רק נכנס העשיר לבית הדל והריק של רבן של ישראל ומיד ניכרה על פניו תמיהה עמוקה. אך לא יכל העשיר להביע את שאלתו מיד, מחמת החיוב בדרך ארץ, ופתח בשאלת שלום ובקשתו […]

נגישות