פת שחרית "משיבת נפש" 9

שיעורי בוקר בספר "משיבת נפש" מפי מורנו הרב שליט"א לנוחיותכם, העתקנו לכם את הקטע עליו מדבר הרב, "כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא, לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך, אף על פי כן יהיה מרוצה לעשות מה שיוכל בעבודת השם בלא עולם הבא, ואפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהינום גם כן, […]

פת שחרית "משיבת נפש" 8

שיעורי בוקר בספר "משיבת נפש" מפי מורנו הרב שליט"א לנוחיותכם, העתקנו לכם את הקטע עליו מדבר הרב, "ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד מאוד, ומונח בשאול תחתיות, חס ושלום, אף כל פי כן יש לו תקנה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי. כי על ידו (על ידי הצדיק) יכולין הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום […]

פת שחרית "משיבת נפש" 7

שיעורי בוקר בספר "משיבת נפש" מפי מורנו הרב שליט"א לנוחיותכם, העתקנו לכם את הקטע עליו מדבר הרב, "ודע, שכל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכו' צריכים בהכרח לעבר בהם קדם שנכנסין בשערי הקדשה. וכל הצדיקים והיראים האמתיים עברו בכל זה" (משיבת נפש, לב) "ואם אתה רחוק מאד מאד ממנו יתברך ונדמה לך שאתה פוגם ממש בכל […]

נגישות