11 ביולי 2019

פת שחרית "משיבת נפש" 7

שיעורי בוקר בספר "משיבת נפש" מפי מורנו הרב שליט"א לנוחיותכם, העתקנו לכם את הקטע עליו מדבר הרב, "ודע, שכל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכו' צריכים בהכרח לעבר בהם קדם שנכנסין בשערי הקדשה. […]
15 ביולי 2019

פת שחרית "משיבת נפש" 8

שיעורי בוקר בספר "משיבת נפש" מפי מורנו הרב שליט"א לנוחיותכם, העתקנו לכם את הקטע עליו מדבר הרב, "ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד מאוד, ומונח בשאול תחתיות, חס ושלום, אף כל פי […]
18 ביולי 2019

פת שחרית "משיבת נפש" 9

שיעורי בוקר בספר "משיבת נפש" מפי מורנו הרב שליט"א לנוחיותכם, העתקנו לכם את הקטע עליו מדבר הרב, "כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא, לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך, […]
נגישות