תצחק עליו – ליקוטי מוהר"ן

תצחק עליו

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

ברני ידע מראש שזה לא יהיה פשוט בכלל.
בדרך כלל מתחרים המועמדים במרוץ המטורף לנשיאות ארצות הברית במלל, בעשייה, בתוכן. אך כעת עמד למולול האיש והאגדה – 'דונאלד טראמפ'…
למילים לא היה שום משקל, אחרי שטראמפ כבר מכהן ארבע שנים בתפקיד הנחשק, וממקד אליו את תשומת הלב העולמית בכל רגע נתון.
הם עלו יחד לעימות הראשון, ברני מדבר בהגיון, מציג את מחדליו של טראמפ, ומנסה לשכנע את ציבור הבוחרים במשנה שלו.
אך מהצד השני טראמפ לא מעתסק אפילו שניה אחת בתוכן רציני, הוא עולה לבמה מנפנף בהתלהבות פראית לתומכים שלו, מחיאות הכפיים קורעות את האויר. טראמפ משחרר בדיחה על חשבונו של ברני, וכולם צוחקים.
מסקנות הסקר שנערך עם תום העימות הראשון היו ברורים, רוב מוחץ לטראמפ. וברני ישב עם צוות יועציו שייגעו את מוחם בנסיון להציג את טראמפ כטיפש, וכמובן, ללא הועיל.
ידידו הזקן של ברני ביקש את רשות הדיבור, "לא יעזרו שום תכניות נאומים ורעיונות, כל זמן שפשוט לא שומעים אותך, ואת תשומת הלב המרכזית כובש טראמפ עם השטויות שלו. אני בטוח שיש תוכן רב ומשובח בנאומיך, ברני, אבל פשוט לא שומעים אותך…".
ברנטי כמעט בכה, "מה עוד נשאר לי לעשות, ניסיתי הכל…".
הזקן התחייך בארשת צופנת סוד ולוחש מספר מילים באזנו של ברני, ברני הסתכל בו בחוסר אמון והגיב ביאוש, "אם אין ברירה – אז זה מה שנעשה…".
העימות השני החל בצרור בדיחות מכיוונו של טראמפ, ולאחר מכן הציג טראמפ את הצלחותיו בארבעת השנים שחלפו. אך כאן אירע דבר מפתיע, על כל משפט מכיוונו של טראמפ בקע מגרונו של ברני צחוק ארוך ומתגלגל, צחוק מלגלג אל מול פרצופו ההמום של טראמפ.
ליבו של הקהל שהיה מרותק לשגיונותיו של טראמפ, החל להבחין לאט לאט שיש כאן עוד מישהו… וכשברני פתח אחר כך בנאומו, כבר היו לו מאזינים, והסקר בסיום העימות החל להאיר פנים לברני.
*
ברוך ידע מראש שזה לא יהיה פשוט בכלל.
בדרך כלל מתחרה ברוך מול היצר הרע במרוץ על תשומת ליבו ואהבתו של ה' יתברך, במלל, בעשייה, בתוכן. אך כעת עמד למולו יצר הרע נורא ואיום שמשפיל אותו ומפיל אותו לחלישות הדעת.
למילים שלו לא היה שום משקל, אחרי שיצר הרע שולט בו כבר שנה שלימה, וממקד אליו את תשומת הלב העליונה.
ברוך יצא להתבודד, ועימו עלה כמובן יחדיו היצר הרע. ברוך מנסה לדבר מהלב, מציג את כשלונותיו ומתחרט עליהם, ומנסה לשכנע את השי"ת ברצונות הטובים שלו. ומהצד השני היצר הרע לא מתעסק לשניה אחת בתוכן רציני, הוא עולה למולו ומקטרג עליו, מזכיר את כל הבטחותיו שלא קויימו. והנצחון כמובן ליצר הרע.
"נכשלתי", אומר לעצמו ברוך בכאב.
ברוך ישב עם חבריו לשיחת חברים, והם ייגעו את מוחם בנסיון להציג את יצר הרע כשקרן, וכמובן, ללא הועיל.
רבי נחמן מברסלב הופיע כאבוקה מאירה בחשכה, "לא יעזרו שום תכניות נאומים ורעיונות, כל זמן שפשוט לא שומעים אותך בשמים, ואת תשומת הלב המרכזית כובש היצר הרע עם הרוע שלו. אני בטוח שיש תוכן רב ומשובח בהתבודדות שלך, ברוך, אבל פשוט לא שומעים אותך…".
ברוך כמעט בכה, "מה עוד נשאר לי לעשות, ניסיתי הכל…".
ואז רבי נחמן מאיר בו, "שים לב, מתחיל חודש אלול ותוקעים בשופר, קול השופר הוא כקולו של ילד קטן שעושה קולות משונים כדי שאביו יתייחס אליו, זו העצה".
ברוך קשיב והגיב בתקוה, "אם אין ברירה – אז זה מה שנעשה…".
ההתבודדות למחרת התחילה בצרור קטרוגים מכיוונו של יצר הרע, ולאחר מכן הציג את כל עוונותיו של ברוך בשנה שחלפה. אך כאן אירע דבר מפתיע, על כל משפט מכיוונו של יצר הרע נשמעה תקיעת שופר, אל מול פרצופו ההמום של יצר הרע.
בהתבודדות התבטאה תקיעת השופר בצעקות ללא מילים, כשברוך צועק עוד ועוד לה' יתברך, "אוי, אוי, אבא, אבא…".
והלב העליון נפתח ברחמים, מתמלא ברחמים גדולים על הבן האהוב שמבקש מאביו שבשמים לא יותר מקצת תשומת לב, ואת דברי היצר הרע השליכו לפח, גוזרים על ברוך שנה טובה ומתוקה.


(ליקוטי מוהר"ן ה)

 

נגישות