parallax background

פרשת השבוע – פרשת ויחי

פרשת ויחי

זמן הקץ

זה קרה כשאינתיפדת הסכינים המחרידה היתה בעיצומה, שלשה מחבלים שעטו לבית הכנסת בו התפללו יהודים עטופי לטית ומעוטרי תפילין את תפילת השחר. מטרתם ברורה – ביצוע טבח נורא!

צעקות שטנה בשפה ערבית מדוברת וזעקות היהודים המפוחדים התערבלו לכדי בליל קולות השייך לאחד ממדורי הגהינום, זהו לא עוד בוקר רגיל בשכונת הר נוף השקטה.

השוטרים שנזעקו למקום משטף הטלפונים הבהולים איחרו את המועד, ארבעה קורבנות עלו הסערה השמימה.

אֵבֵל, דם ודמעות גרמו המרצחים הארורים, ובמִרְקע במרצד של התקשורת המערבית פורסם: ‘התקפה על מסגד בירושלים – שני פליסטינים נורו’.

במקום בית הכנסת – מסגד, כאילו ערבים הם אלו שהותקפו. ותחת התיאור הנכון של ארבעה נרצחים יהודים ושתי מותקפים מנוטרלים הם מערפלים הכל לכותרת – ‘פלסטינים נורו’.

מרתיח את הדם, לא רק שלא שולחים סיוע, גם רומסים את הדם של אחינו, וטופחים על גבם של הארורים בעידוד שהם מטהרים את שמם.

*

משיח לא הגיע עדיין, ועם ישראל סובל מבית ומחוץ. מאויבים פנמיים ו’ידידים’ בעולם הגדול. עם כאלו אוהבים מי צריך שונאים. וקשה… קשה עד מאד בגוף ונפש.

אמנם למה הדבר דומה, לבן שמתלונן על כאב בידו, כיוון שהכהו אביו והענישו על תעלוליו. במקום זה, במקום להצטער – תתנחם, שאביך הוא המכה אותך ולא אחר. שהרי לא דומה מכת אוהב למכת שונא.

יעקב קרא לבניו לפני מותו, ורצה לגלות להם את קץ אחרית הימים, מתי יבוא משיח: “ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים”

פתאום – כביכול סוטה יעקב אבינו לנושא אחר “ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אוני” – מפרש רש”י ‘ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והחל אומר דברים אחרים.

רוח הקודש נסתלקה ממנו בשביל שלא יחשף הזמן.

חלק גדול מקושי הגלות הוא אי הידיעה מתי תסתיים, וגזירת עליון היא מרירותה של הגלות.

נכון.. כשל כח הסבל, אבל מרצונו של אבא שבשמים.

זו סטירת האהבה שלו, שבצידה חיבוק חזק. סטירה של עולם התלאו והחיבוק של לעתיד לבוא.

למסירת פדיון נפש
נגישות