אודות המוסדות

 

מוסדות חיי עולם בני ברק

ע"ש מוהר"ן מברסלב

שעת צהריים, עשרות אברכי כולל יוצאים מבית תלמודם כשספרי שולחן ערוך תחת בית שחיים, עשרות בחורים חיננים תלמידי ישיבה קטנה נפנים לפוש לאחר שעות רבות בעמל התורה, וצעירי הצאן יוצאים מהתלמוד תורה ממלאים את החצר בקולות מתוקים, קולם של תינוקות של בית רבן.
ולא הרחק, הולכות לביתן תלמידות בית החינוך, הסמינר, הלבושות בצניעות כיאה לבת ישראל, דמותן משקפת את החינוך הנעלה שהוטבע בהן, ובין לבין שבים אל חיק אמותיהן עשרות זאטוטים המתחנכים בגני הילדים, חיוך של אושר נסוך על פניהם הצעירות.
כל אלה מפירותיהם של המפעל הגדול, הבית הגדול שמגדלים בו תורה ויראת ה' טהורה באהבה ובשמחה "מוסדות חיי עולם"!!

הכל החל לפני כשלושים שנה,

רמת גן, עיר חילונית מנומנמת, דבר ה' רחוק מלהשמע בה ברמה, אך הלבבות דורשים את ה' ואת תורתו. בחסדי שמים לפני פגשו את מורנו ראש המוסדות הגאון החסיד רבי עוזיהו אלכורת שליט"א חבריו מנוער, והפצירו בו שימסור לפניהם שיעורי תורה, לחזק ולבסס את רוח היהדות, באותה שכונה בה גדל בצעירותו, ולקרב נפשות לחיי תורה ומצוות.
בהוראת רבותיו הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל מזקני חסידי ברסלב, וגאב"ד בני ברק הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א, לוקח מורנו הרב את המשרה על שכמו. ואז התחילה המהפכה, ראשיתה מצער בשיעור שמתקיים בביתו למספר משתתפים מצומצם.
ובשנת תשמ"ז עם התרבות המשתתפים וההשפעה הרבה שניכרה עליהם, עובר השיעור לבית מדרש סמוך, ועיקרו בשיעור שמתקיים ביום חמישי בלילה, כשסדר הלימוד נמשך כל הלילה, ולאחר טבילה במקוה מתקיימת תפילת שחרית עם הנץ החמה ברוב עם.
ואכן, שיעוריו בגמרא ובהשקפה מצאו להם דרך ללבותיהם של רבים, ועשו להם שם ופרסום רב, מובן מאליו שמספר השומעים הלך וגדל. ועד מהרה התפתח לשיעורי ערב יום יום, משעות הערב המוקדמות עד השעות הקטנות של הלילה, כשבעה"ב מגיעים לאחר עמל יומם להתחמם בדברי תורה גמרא וחסידות. שומעי לקחו החלו להתקרב אט אט אל היהדות, ולטעום מיפי זיו נעימות התורה.

ואחריתך ישגה מאוד

לאחר מספר שנים, הורה הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקה שליט"א לתלמידו מורנו הרב ראש המוסדות, לפתוח ישיבה למשתתפי השיעורים. וכך נוצקה אבן הפינה לישיבת "חיי עולם" בחורף של שנת תנש"א, בצריף עזוב בשכונת רמת עמידר ברמת גן, ששופץ בכדי שיוכל לשמש את המטרה הנעלה, הפצת אור התורה והיהדות ליראי ה' ולחושבי שמו.

לחץ להמשך קריאה

התלמידים אשר חפצו להתקרב לאור התשובה הלכו והתרבו, תוך כדי שמורנו הרב מנווט ומכוון אותם בדרכם החדשה. הדבר המתבקש הבא, היה המשך הסיוע והליווי לאותם חוזרים בתשובה בדרכם החדשה, מאחר וראש הישיבה למד מנסיונו, שאין העיקר בריבוי תלמידים בלבד. אלא בכדי לבסס את יהדותם כדבעי, הדרך הראויה היא התייחסות אישית לכל תלמיד, ובניה איכותית ויסודית של התלמיד מהמסד ועד הטפחות. ומאז, החל סיפורה המופלא והמרתק של "מוסדות חיי עולם" לרקום עור וגידים.

ספסלי בית המדרש הלכו והתרבו, מורנו הרב השקיע את כל כוחותיו בכל יחיד ויחיד באופן אישי. בסיעתא דשמיא החלה ההשקעה להניב פירות, וניתן היה לחזות באברכים יקרים הצומחים מתוך המפעל הכביר "חיי עולם".

כאשר בנוסף לאברכים, הצטרפו אל הקהילה בעלי תשובה מהזן המבוסס, ציבור אינטלקטואלי במיוחד, כמו עורכי דין, רופאים ועוד. והללו ניזונו משיעוריו השבועיים של מורנו הרב בגמרא ובהלכה, כמו משיחותיו הנפלאות בתורת רבי נחמן מברסלב. שיעוריו המיוחדים ב"סיפורי מעשיות" נחונו בחן מיוחד, בהם נהנים השומעים מעצות נפלאות, העולים מתוך הסיפורים הגאולתיים שסיפר רבי נחמן מברסלב.

וחיי עולם נטע בתוכנו

עם פריחתה של הקהילה התחדד הצורך במבנה של קבע, שיאכלס את הכולל, אשר שולב באותה עת עם ישיבה גדולה לתלמידים המתחילים את דרכם בלימוד הגמרא. ואכן לפני מספר שנים זכה מורנו הרב ראש המוסדות לברך על המוגמר ולהכנס לבנין המפואר ורחב הידיים השוכן בפאתי העיר בני ברק, "בנין דברי נחמיה" אשר נתרם ע"י הנגיד החפץ בעלום שמו, ובו ממוקמת כיום מעצמת התורה "מוסדות חיי עולם"!!!

וכדרכו של ראש הישיבה, איננו מסתפק בכך שזכה לקרב יהודים לעבודתו יתברך ולדרכו של רבי נחמן מברסלב, אלא ההשקעה היא לבצרם ולהביאם אל השלימות, וכך גדלים אברכים מיוחדים במינם שכל שיחם ושיגם אינו אלא בתורה הקדושה, ומשאם ומתנם על פי דקדוק ההלכה המסורה לנו מדור דור.

ומאידך, הרי הם דבוקים בתכלית ההתקשרות באור האורות רבי נחמן מברסלב, לומדים את תורתו, מתהלכים לאור עצותיו. כמו כן מתקיימות נסיעות לשדה, להתבודדות מחוץ לישוב כעצתו הנוראה של רבי נחמן מברסלב. שיעורים בסה"ק ליקוטי מוהר"ן מתקיימים תמידין כסדרן עבור אברכי הכולל.

בחצר בית הנשים של "חיי עולם" לא נפקד רוחו של ראש הישיבה, ותחת שרביטה של הרבנית שתחי' מאוחדות נשות הקהילה. הרבנית מוסרת עבורם שיעורים בעניני השקפה, הנהגת הבית, חינוך ילדים, וכן בכנסים וימי עיון מיוחדים, בהם משתתפות מאות נשים. כוחה רב לה בהחזרה בתשובה, בדרכי נועם וחן, לגלות לבנות ישראל את יקר מעלת המתהלכות בדרך ישראל סבא.

פריחתה של הקהילה לא נעצרה אף לרגע קט, חזונו של ראש המוסדות לראות את תלמידים היקרים מקימים בתים לתפארת התקיים בחסדי שמים, וכבר היה צורך להקים עבור בני הקהילה מוסדות לימוד בכדי להעמיד דורות ישרים לעבודתו יתברך, ברוחה היחודית של "קהילת חיי עולם". וכך הוקם כולל אברכם, ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, תלמוד תורה, בית חינוך לבנות, גני ילדים ועוד.

amudim72amudim727
amudim723amudim726
amudim724amudim725

 
למסירת פדיון נפש
נגישות