ביאורים למעשה ממלך וקיסר - חיי עולם ע"ש רבי נחמן מברסלב

ביאורים למעשה ממלך וקיסר

מעשה ממלך וקיסר


5 באוגוסט 2018

מעשה ממלך וקיסר ט"ז – דין וחשבון

דו"ח… דין וחשבון! 'דין' פירושו העונש על סך העבירות שעבר, ו'חשבון' פירושו החשבון שהוביל לדין. אבל אם ככה היה צריך להיות כתוב ח"וד, חשבון ואח"כ דין. הגאון רבי אליהו מוילנא מגלה, שהחשבון […]
1 ביולי 2018

מעשה ממלך וקיסר ט"ו – גזלנים

גזלן, אומר רבי נתן, עניינו 'לדחוק את השעה'. כי למעשה, אם לא נגזר שיגיע לאדם ממון, אז לא יגיע אליו, לא משנה מה שיעשה, ואם לבסוף כן הגיע, אז בוודאי זה היה […]
12 ביוני 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ד – רוח סערה

הנהגתה של בת הקיסר נפלאת היא, שהרי ידוע אצל כל ספן, שאם ישנה בים רוח סערה אין זו סיבה להתיר את הספינה ולפרוש הוילאות, ההפך הוא הנכון, לקשור את הספינה חזק יותר […]
31 במאי 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ג – להחמיץ את הלא טוב

בת הקיסר לא דחתה את הרעיון לגמרי, למעשה יכלה להשיב להם בשלילה גמורה, ש'לא נחזור עוד כלל', אך היא השיבתם 'נשהה כאן עוד קצת', ולבסוף כמובן שלא חזרו. ישנם פעמים שאין האדם […]
22 במאי 2018

מעשה ממלך וקיסר יב' – עם קשה עורף

רבי נחמן היה מגנה את ענין הזיקנה, דהיינו שיש בני אדם שהם זקנים ברוחם, ועל כן אינם מתחדשים בעבודת השם ואינם עולים מדרגה לדרגה כראוי, ואמר רבי נחמן שאין לו עסק עם […]
30 באפריל 2018

מעשה ממלך וקיסר יא' – הזקנה

רבי נחמן היה מגנה את ענין הזיקנה, דהיינו שיש בני אדם שהם זקנים ברוחם, ועל כן אינם מתחדשים בעבודת השם ואינם עולים מדרגה לדרגה כראוי, ואמר רבי נחמן שאין לו עסק עם […]
11 באפריל 2018

מעשה ממלך וקיסר י' – מעשה ורצון

המלך לא זכה לחיבור עם התורה… ומדוע?… "כי לא היה יכול לברור לו, כי מי שהיה רוצה לא רצתה היא, וכן להפך". ישנה טעות שבה נופלים רוב העולם, וכמובא בכתבי רבי נחמן, […]
למסירת פדיון נפש
 
נגישות