ביאורים למעשה ממלך וקיסר

מעשה ממלך וקיסר


8 באוקטובר 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ח – לטייל בים החכמה

לטיול בים החכמה יש אולי מעלה, אך כאשר עושים זאת שלא לשמה אלא רק לשום סיבה כלשהיא, לתועלתו העצמית, הרי על זה נאמר שתורה כזאת נעשית לו סם המוות. וכן מרומז בסיפור […]
30 באוגוסט 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ז – נגלה ונסתר

כידוע יש ב' בחינות בלימוד התורה – תורה שבנגלה ותורה שבנסתר, נסתר הוא בלתי נראה, 'כל כבודה בת מלך פנימה', וכמו שדרשו חז"ל במסכת סוכה 'למה נמשלו דברי תורה לירך, מה ירך […]
5 באוגוסט 2018

מעשה ממלך וקיסר ט"ז – דין וחשבון

דו"ח… דין וחשבון! 'דין' פירושו העונש על סך העבירות שעבר, ו'חשבון' פירושו החשבון שהוביל לדין. אבל אם ככה היה צריך להיות כתוב ח"וד, חשבון ואח"כ דין. הגאון רבי אליהו מוילנא מגלה, שהחשבון […]
1 ביולי 2018

מעשה ממלך וקיסר ט"ו – גזלנים

גזלן, אומר רבי נתן, עניינו 'לדחוק את השעה'. כי למעשה, אם לא נגזר שיגיע לאדם ממון, אז לא יגיע אליו, לא משנה מה שיעשה, ואם לבסוף כן הגיע, אז בוודאי זה היה […]
12 ביוני 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ד – רוח סערה

הנהגתה של בת הקיסר נפלאת היא, שהרי ידוע אצל כל ספן, שאם ישנה בים רוח סערה אין זו סיבה להתיר את הספינה ולפרוש הוילאות, ההפך הוא הנכון, לקשור את הספינה חזק יותר […]
31 במאי 2018

מעשה ממלך וקיסר י"ג – להחמיץ את הלא טוב

בת הקיסר לא דחתה את הרעיון לגמרי, למעשה יכלה להשיב להם בשלילה גמורה, ש'לא נחזור עוד כלל', אך היא השיבתם 'נשהה כאן עוד קצת', ולבסוף כמובן שלא חזרו. ישנם פעמים שאין האדם […]
22 במאי 2018

מעשה ממלך וקיסר יב' – עם קשה עורף

רבי נחמן היה מגנה את ענין הזיקנה, דהיינו שיש בני אדם שהם זקנים ברוחם, ועל כן אינם מתחדשים בעבודת השם ואינם עולים מדרגה לדרגה כראוי, ואמר רבי נחמן שאין לו עסק עם […]
למסירת פדיון נפש
נגישות